אאא

יו''ר 'המחנה הציוני' יצחק בוז'י הרצוג הגיע בשעה האחרונה (שלישי) לניחום אבלים אצל נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן היושב שבעה על פטירת רעייתו הרבנית יעל ע"ה לצד בניו וגיסיו רבני משפחת בן שמעון.

לצידו של הרצוג ישב גם יו"ר ועדת הכספים וראש תנועת 'דגל התורה' ח"כ משה גפני כשהשניים ניחמו ארוכות את נשיא המועצת.

הרצוג, שהגיע מלווה בראש מטהו, אייל שויקי, התעניין במקורות המשפחה ונשיא מועצת החכמים הסביר בהרחבה על משפחת הרבנים ממנה הגיעה רעייתו המנוחה ע"ה.

כמו כן, נשיא המועצת והרצוג דיברו על מורשת סבו, הרב הרצוג זצ"ל, ועל החיבור בין הרב הרצוג לרבנים הגדולים של התקופה, הגר"ע עטיה זצ"ל, הגרב"צ אבא שאול זצ"ל ומרן הגר"ע יוסף זצ"ל.

הרצוג אמר לגר"ש כהן כי הוא רוחש כבוד רב לתנועה שהוא עומד בראשה. בנוסף, סיפר לנשיא המועצת שהוא עובד בימים אלה על הוצאת שני ספרים בנושא משפט עברי, שבו עסק הרב הרצוג זצ"ל.