אאא

במאמר מיוחד שפרסם הבוקר (רביעי) הרב שמואל ברוך גנוט בעיתון 'יתד נאמן' הוא בוחר להתייחס לתופעה של העלייה לקברי צדיקים הרווחת מאוד בשנים האחרונות.

הרב גנוט מביא בשמו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שאמר שישנה עדיפות להתפלל בקברי צדיקים הקרובים לדורנו, המבינים את שפת יסורינו ולבטינו, מאשר בקברי קדמונים, שאנו כה רחוקים מהשגתם ורוממות רוחם.

"כנודע, כשחלה מרן הגרי"ז זי"ע, שלח הוא מנין גדולי תורה (ובהם רבינו הגדול מרן בעל אבי עזרי זי"ע ויבלחט"א מרן הגראי"ל שטיינמן) להשתטח על קבר הרשב"י וקבר הבית יוסף בדווקא, ולא בקברי צדיקים אחרים. גם מרן החזו"א זי"ע אמר שישנו ענין מיוחד להתפלל בקבר מרן הבית יוסף, משום שהוא רבן של ישראל וכולנו מקושרים אליו ולתורתו", כותב הרב גנוט.

הרב גנוט מציין עוד כי "לעומת זאת, כתב לי מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, שניתן להתפלל בקברי קדמונים וגם בקברי צדיקים הקרובים לדורנו, והכל שווה לטובה ולישועה".

"מרן הגר"ח קניבסקי אמר לי", מספר הרב גנוט, "שניתן לעמוד מרחוק ליד קברי הצדיקים ולא מחוייבים לעמוד ממש בסמוך לציון, ובתנאי שנראה את הקבר. אמרתי למרן שר התורה שאם כך, גם כהנים יכולים לזכות למעלת התפילה בקברי צדיקים, כאשר יעמדו הם מרחוק ויצפו על הקבר, במקום שהמצבה גבוהה ונראית לעין גם ממרחק. ומרן הסכים עימדי".

בהמשך המאמר, מתייחס הרב גנוט למנהג לקשור חוט אדום כנגד עין הרע ומצט את שו"ת "באר משה", שנשאל "האם ישנו מקור למנהג לקשור חוט אדום כנגד עין הרע, על יד התינוק או על עגלת התינוקות", והוא משיב: "כן היה המנהג והכל עשו כן, שדקדקו לקשור חוט שָנִי אדום על עגלה או על מיטת התינוק מפני עין הרע, וכל אלו בכלל מנהג נשים זקנות, שעליהם כתב הרשב"א שאַל יזלזלו בדבריהן ובמנהגיהם, כי בודאי יסודתם מהררי קודש, גם אם נעלם הטעם ממנו".

הרב גנוט מציין כיש מע ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שאין לקשור חוט אדום על היד.