אאא

פרסום ראשון: בג"ץ דחה את עתירת הנגיד החרדי שבנו הינו סרבן גט ולדעת בית הדין הרבני הוא העומד מאחורי הסרבנות של הבן. הנגיד החרדי ביקש מבג"ץ שיבטל את חקירתו במשטרה אך השופט לא ראה מקום להתערבות בית המשפט.

השופטת ענת ברון כתבה בהחלטתה כי הבקשה הוגשה צמוד למועד שנקבעה החקירה, אך בלי קשר היא לא רואה לנכון שבית המשפט צריך להתערב: "מכל מקום בנסיבות אלה נראה כי הצו המבוקש ממילא התייתר. גם לגופם של דברים, לא היה מקום לצו הביניים המבוקש. העותרים לא הצביעו בבקשתם על כל טעם המצדיק התערבות של בית משפט זה בסדרי העבודה ושיקול הדעת המקצועי של משטרת ישראל".

"כידוע, התערבות ממין זה תעשה רק במקרים חריגים שבחריגים", הדגישה שופטת העליון.

יצוין כי היועץ המשפטי לממשלה עו"ד אביחי מנדלבליט הודיע כי הנחה לפתוח בחקירה פלילית כנגד הנגיד החרדי.

במשרד המשפטים הסבירו כי "במסגרת פסק הדין נקבע כי בנסיבות העיגון החמורות ניתן אף לכפות את הבעל לתת את הגט. באותו מקרה, מצא בית הדין הרבני כי אביו של הבעל הוא הגורם הדומיננטי מאחורי הסירוב למתן הגט. בית הדין הרבני החליט לעכב את יציאת האב מן הארץ ולהורות על מאסרו (במישור האזרחי) מכוח פקודת ביזיון בית המשפט. 

"בעקבות הממצאים שעלו מההליך בבית הדין הרבני, פנה מנהל בתי הדין הרבניים אל היועץ המשפטי לממשלה בבקשה כי תיפתח חקירה פלילית כנגד האב, בחשד לשידול בנו להפר הוראה חוקית לתת גט, וכן כנגד הבעל עצמו ומעורבים נוספים".