אאא

פרסום ראשון: ערב הקמת הממשלה, התעקשו במפלגות החרדיות כי 'הבטחת הכנסה' לאברכים תעבור כחקיקה בכנסת ולא רק כהחלטת ממשלה, זאת בשל החשש שממשלה עתידית שתקום תבטל את ההחלטה בהצבעה אחת  אם יהיה מדובר בהחלטת ממשלה - בשונה מחקיקה בכנסת אותה מסובך יותר לשנות. כעת, הדרישה החרדית יוצאת לפועל.

בשעה האחרונה (חמישי) הפיץ משרד האוצר תזכיר להצעת חוק הבטחת הכנסה, הצעת חוק שצפויה לעלות להצבעה בקריאה ראשונה כבר בעוד כשבועיים במליאת הכנסת, לאחר מכן תישלח לדיון בוועדת חוקה ואז תעלה לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.

בתזכיר הצעת החוק נכתב: "הצעת חוק זו מיישמת את החלטת הממשלה 747 מיום 22 בנובמבר 2015 שעניינה הפעלת קרן הסיוע ללומדי תורה (קהל"ת) והגדלת התקציב של קרן הסיוע לסטודנטים".

"ההסדר המוצע בהצעת חוק זו נועד להפעיל מערך סיוע כלכלי ללומדי תורה נזקקים וזאת מתוך הכרה בכך שלימודי התורה מהווים ערך מרכזי עבור העם היהודי".

באשר לסכום שיקבלו האברכים מידי חודש נכתב: "סכום הסיוע החודשי שישתלם ללומד התורה יעמוד לכל היותר על 1,040 שקלים חדשים".

"מוצע לקבוע כי מטרת החוק היא לסייע כלכלית ללומדי תורה נזקקים על מנת לאפשר להם להתרכז בלימודי התורה, וזאת מתוך הכרה של מדינת ישראל בחשיבות לימוד עולם התורה. " נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק.