אאא

‫מופת מדהים התרחש בסוף השבוע האחרון בבית ברחוב חזון איש 5 בבני ברק. היה זה כאשר נכנס הגאון רבי אליהו מאיר אלטמן, ראש כולל "עטרת צבי" באשדוד, אל מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן לקבל את ברכתו לכולל באשדוד.

ראש הכולל סיפר למרן ראש הישיבה שאביו הגאון רבי אברהם אלטמן שוהה בימים אלו בעיר שטרסבורג בצרפת אצל נדיבי עם למען החזקת הכולל המונה כ-150 אברכים.‬

‫מרן הגראי"ל שמכיר את כולל "עטרת צבי" כבר שנים ארוכות ברך בחמימות את ראש הכולל ואת אברכי הכולל ואז עצר לרגע, ואמר במילים אלו: "בשטרסבורג תהיה לו הצלחה".‬

‫ראש הכולל נפרד ממרן ראש הישיבה כשהוא לא משער עד כמה מהר תפעל ברכתו של ראש הישיבה.‬

‫והנה, עוד בעמדו במדרגות היוצאות מהבית הגדול ברחוב חזון איש 5, מקבל הוא שיחת טלפון מאביו הגר"א אלטמן שמספר לו על תרומה גדולה במיוחד שתרם ברגעים אלו נגיד חשוב בעיר שטרסבורג.‬