אאא

לפני כחודשיים התקיים בארצות הברית כינוס בהשתתפות מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל והאדמו"רים מסאטמר לדון על חינוך ילדי העולים מצרפת לארץ.

בימים האחרונים ביקר הרב אליעזר סורוצקין, מנכ''ל החינוך העצמאי, בארצות הברית לגיוס כספים לארגון, ונכנס אל מעונו של האדמו"ר מהרי"י מסאטמר שביקש לשמוע על פעילות החינוך העצמאי בנושא.

האדמו''ר פנה לרב סורוצקין וסיפר לו על הישיבה באקס-לה-בן בצרפת, לה התיר הרב מבריסק לשלב לימודי חול בכדי למשוך גם יהודים רחוקים יותר מהיהדות לחינוך תורני.

האדמו''ר טען שלדעתו המצב בקרב יהודי צרפת דומה ויש להקים עבורם ישיבות עם לימודי חו"ל. הרב סורוצקין שמע ואמר לאדמו''ר שאכן כך חשבו גם בלב לאחים ובחינוך העצמאי, אולם מרן הרב שטיינמן אסר עליהם לפתוח מוסדות כאלו.

האדמו''ר הופתע וביקש מהרב סורצקין לשמוע את דבריו המדוייקים של הרב שטיינמן, והוא ציטט את דבריו של מרן הרב שטיינמן בנושא: ''ייתכן ואכן יותר טוב אם יהיו מוסדות כאלו, ואם יקימו כאלו מוסדות לא נוכל לצאת כנגד, אבל לנו אסור להקים בעצמינו מוסדות של תערובת חול וקודש".