אאא

בערב שבת נכנס למעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן חתן הלומד בישיבת ארחות תורה בכדי להתברך לרגל החתונה.

מרן ראש הישיבה שאל את החתן היכן הוא לומד וכשהשיב ב"ארחות תורה", אמר ראש הישיבה: "טוב מאד. אני גם לומד בארחות תורה. רק עכשיו אני קצת חלש. לכן אני מגיע לשם".

כששאל על מה לכוון בתפילה תחת החופה, השיב מרן הגראי"ל: "שהבעל יהיה טוב עם האשה, ושהאשה תהיה טובה עם הבעל".

בתוך כך, ביום חמישי האחרון לאחר תפילת ותיקין נכנס אדם למעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן לבקש ברכה בענין מסויים, מרן שמע את בקשתו ושקע בהרהורים לאחר כמחצית הדקה הרים ראש הישיבה את עיניו ואמר לו: "אם תפסיק לאכול לפני התפילה תהיה מבורך!". כשיצא אותו אדם מן החדר סיפר לסובבים שאכן הוא אוכל לפני התפילה.