אאא

משרד האוצר מקדם תכנית בענף מוניות הספיישל. על פי התכנית, שתיכלל ככל הנראה בחוק ההסדרים, המוניות יורשו לאסוף כמה נוסעים לאותו כיוון באותה נסיעה, עד שיתמלאו מה שיוזיל את מחיר הנסיעה באופן משמעותי.

בארגוני נהגי המוניות התלוננו בעבר כי משרד התחבורה אינו מאפשר לחלק את מחיר הנסיעה לחשבוניות נפרדות עבור כל נוסע. לטענת הנהגים, רבים מהנוסעים זקוקים לחשבוניות כדי לקבל החזר הוצאות, והיעדר היכולת לפצל את החשבונית בעת נסיעה עם מונה מונע עידוד של תחבורה שיתופית. המהלך צפוי להוריד את מחיר הנסיעה עבור כל נוסע, להגדיל את רווחי הנהגים, ולהקטין את העומס בכבישים.

ככל הנראה, על פי התכנית החדשה של משרד האוצר יאפשר החוק הסעת מספר נוסעים במונית בכפוף לשני תנאים: נסיעות שיוזמנו מראש ולא איסוף מזדמן, והגבלת המחיר שישלם כל נוסע כך שלא יהיה גבוה מהמחיר שהיה משלם אילו היה נוסע אחד לבדו.

בנוסף, מוצעת תכנית שתעודד מוניות לאסוף נוסעים במסלולים קבועים מראש במרכזי ערים, בדומה למוניות שירות. הדבר נועד להוריד את לחצי התנועה במרכזי הערים, ובמקביל להגדיל את תדירות הנסיעות של נהגי המוניות.