אאא

בפגישה שנערכה בצהריים (שני) במשרד האוצר הושג סיכום לפיו יתוקצבו סעיף טל"י (טיפוח לימודי יהדות) וכן שעות טיפוח למוסדות המוכשר שאינו רשמי (מוכש"ר) בסך כולל של 50 מיליון שקל לשנה, כחלק מתקציב 2016.

בפגישה השתתפו סגן שר האוצר יצחק כהן, שר הבריאות יעקב ליצמן, יחד עם נציגי משרד האוצר והחינוך, וכן נדב שיינברג ראש מטה שר האוצר משה כחלון, וטל גן צבי ראש מטה שר החינוך נפתלי בנט, 

סגן שר האוצר איציק כהן אמר כי "מדובר בבשורה לעולם התורה וכחלק מהשלמת הסעיפים בהסכם הקואליציוני, בהמשך לתקציב הישיבות ולהבטחת ההכנסה ובמטרה להביא לתיקון כל גזירות הממשלה הקודמת".

ליצמן בירך את שר האוצר משה כחלון "על ההחלטה ואמר כי היענות האוצר לדרישה זו, מבטאת את השותפות הקיימת בין מרכיבי הממשלה, וכי בכך עמדו בכל ההתחייבויות הקיימות בהסכם הקואליציוני שנחתם איתנו".

כפי שדווח מוקדם יותר ב"כיכר השבת", יו"ר ש"ס השר אריה דרעי שיגר אמש מכתב אל שר האוצר משה כחלון בו הוא מבקש הבהרות ביחס להעברה המתוכננת של משרדו למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי הנוצרים, זאת תוך אפליית ילדי המוכר שאינו רשמי החרדים.

דרעי בחר לשגר את המכתב לשר כחלון ולא ליו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, שצפוי לדון במהלך היום בנושא ורק קיבל העתק של המכתב.

במכתבו לכחלון כתב דרעי כי "עומדים 34,000 תלמידי המוכש"ר החרדיים, אשר נמצאים באותו סטטוס בדיוק ובמציאות תקציבית דומה, אך לא יזכו לתקצוב ייעודי". דרעי מדגיש כי "למרות שהכסף מיועד להעברה מכח החלטת ממשלה על סיוע למוסדות הכנסייה בארץ, העברת התקציב במהותה היא תקצוב מוסדות המוכש"ר הנוצריים שכמו עמיתיהם החרדיים סובלים ממצוקה תקציבית קשה",

בסיום המכתב, ביקש דרעי משר האוצר כחלון את התערבותו בנושא עוד לפני האישור בוועדת הכספים ותובע כי ינחה את גורמי המקצוע לפעול לקבוע קריטריונים "שיביאו לידי ביטוי את הזכות לחינוך של כלל האוכלוסיות בחברה הישראלית".