אאא

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה היום (שלישי) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חברי הכנסת רחל עזריה (כולנו) ואחרים, לפיה שני בני הזוג יוכלו לחלוק ביניהם את זכות "שעת הנקה"  - היעדרות של שעה אחת ממקום העבודה למשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה, הניתנת כיום לנשים בלבד.

החוק החדש קובעי כי ההטבה תינתן בתנאי ששני בני הזוג יודיעו זאת למעסיקיהם לא יאוחר מ-21 יום לפני תום חופשת הלידה, ויציינו מהם הימים בהם הם צפויים להיעדר. עובדים במשמרות ימסרו הודעה כזאת חודש מראש.

עובדי משמרות בענפי התעשייה והמלונאות, ובענפים נוספים לפי החלטת שר הכלכלה ובאישור ועדת העבודה והרווחה, יוכלו לנצל את ההטבה רק בהיעדרות למשך שלושה שבועות רצופים, ולא בימים מסוימים לבחירתם, זאת ככל הנראה כדי לא להכביד על ענפים אלו.

עזריה לא הסתפקה בנושא הטכני ודרשה על פי הצעת החוק כי לצורכי שוויוניות בין ההורים, ישונה המינוח "חופשת לידה", ל"תקופת לידה והורות".