אאא

לפני כשבועיים פורסמה מודעה משלושה תלמידיו של מרן בעל החזון איש זיע"א, ממנה השתמע כי לכתחילה אין להתייצב בלשכות הגיוס, כשיטת 'הפלג הירושלמי'.

במכתב שנחתם על ידי הרבנים דוד שמידל, יעקב מייזליש ושמעון זייבלג נכתב: "תחזקנה ידיהם של אותם הנמנעים מלכתחילה מלהיכנס לנסיון".

יצויין כי עצם המכתב היה על דעתו של מרן נגד בדיקה רפואית על ידי אשה שלא תעשה את בדיקת דם וכו'. אלא שבסיום המכתב נכתב המשפט ממנו השתמע כי הרבנים סוברים שלכתחילה אין להתייצב בלשכות הגיוס.

בשבועות האחרונים בעקבות הסערה שנוצרה ואי ההבנה הוציא הרב מייזליש הבהרה בכתב ידו שאדרבא דעת החזון איש והגרי"ז ושאר רבותינו הייתה כן להתייצב.

להלן נוסח המכתב המלא המתפרסם בפרסום ראשון.

ט"ז סיון תשע"ו

גילוי דעת

מעולם לא עלה על דעתי להורות הוראות בענייני ציבור, ובפרט בעניינים חמורים הנוגעים להנהגת בני הישיבות עם השילטונות. אך עדות אומר שמעולם הייתה ההנהגה ע"פ גדולי עולם וגדולי התורה להתייצב במקומות הנצרכים לקבלת הדיחוי מעול השלטון כן הנהיגונו מרן החזו"א זללה"ה, ומרן הגרי"ז מבריסק זללה"ה, וכל רבותינו זללה"ה.

י. מייזליש.

מכתב ההבהרה
מכתב ההבהרה
המכתב המזויף
המכתב המזויף