אאא

בעוד בבטאוני תנועת 'אגודת ישראל 'נרשמה השבוע התייחסות להצלחת הח"כים החרדיים בהשגת תקציב של כ50- מליון עבור מוסדות המוכר שאינו רשמי כאשר הקרדיט היה נתון לשר יעקב ליצמן ולסגן שר האוצר יצחק כהן מש"ס הרי שהבוקר (חמישי) מתייחס העיתון "יתד נאמן" למשבר ומצטט את יו"ר וועדת הכספים ח"כ משה גפני שמתייחס ל"חשיפת כיכר השבת" לפיה מנהלי מוסדות המוכש"ר טוענים כי עשו עליהם סיבוב והוא מציין שאכן עדיין לא נמצא פתרון למשבר.

"יתד נאמן" מציין כי אמנם סכום הכסף יועבר בקרוב אולם למוכש"ר יגיע ממנו מליונים בודדים בלבד.

על פי הדיווח בבטאון תנועת "דגל התורה", לאחר ישיבות רבות שקיים בחודשים האחרונים יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני עם שר האוצר משה כחלון, ראשי אגף התקציבים ובכירי משרד האוצר, סוכם על השלמת יישום הסעיפים אשר טרם מומשו בהסכם הקואליציוני עם סיעת "יהדות התורה", כאשר הוא עדכן בהתפתחויות את חברי הכנסת במהלך ישיבת הסיעה לפני כשבועיים.

גפני סיפר, כך מדווח 'יתד', כי נועד בתאריך ט' באייר עם שר האוצר משה כחלון, ולאחר מכן בי"ז באייר עם ראשי אגף התקציבים אמיר לוי, יעל מבורך, ויאיר פינס וסיכם עימם לפתור את הסעיפים שטרם מומשו, מאז הקמת הממשלה, ולפי הסיכומים הללו, אליהם הגיע, הוחלט כי בנושא התקצוב למוסדות התורה, על סך כשמונים מיליון שקל, כדי לעמוד בערך הנקודה, כפי דרישת גפני, הועבר התקציב להשלמת התעריף עקב הגידול במספר התלמידים. כמו כן, התקצוב לתלמידי חו"ל, הושלם בחודשים האחרונים.

בנושא הבטחת הכנסה לאברכים - התקצוב יינתן בפועל ומיידית ללא קשר להליך החקיקה המתנהל בנושא, וכך אכן נעשה. שני סעיפים נוספים שטרם הושלמו ועל פי הסיכום אמורים להיות מובאים לישיבת ממשלה, הם תל"י (תגבור לימודי יהדות) על סך 45 מיליון שקל, אשר 15 מיליון מתוכם ניתן למוסדות החרדיים, ו-30 מיליון שקל אמורים להגיע לאישור בישיבת הממשלה, כפי שסוכם בהסכם הקואליציוני והם מיועדים לסמינרים, לת"תים, וכ-2 מיליון למוסדות המוכש"ר.

יו"ר ועדת הכספים ח"כ גפני אמר אתמול כי נושאים אלו סוכמו כאמור לפני זמן מה, והן ימומשו בהחלטת הממשלה, אך עם זאת הדגיש, "אין בשלב זה כל פתרון בנושא תת התקצוב של מוסדות הפטור והמוכש"ר, מאחר והתקציב שיאושר בממשלה הולך כאמור למוסדות חרדיים אחרים, כפי שהיה בעבר, ובמסגרת ההסכם הקואליציוני".

גפני אמר עוד כי "עתה יש לממש בין היתר את הסעיף בהסכם הקואליציוני שקובע כי יש להסדיר מהו התקצוב של מאה אחוז בחינוך, וכתוצאה ממנו נגזר התקצוב של 75 אחוז למוכש"ר ו-55 אחוז לתתי"ם, עד עתה סעיף זה לא טופל, ועתה הגיע העת לממשו".

הסעיף האחרון עליו סוכם ונמסר ע"י גפני בדיווח בישיבת הסיעה לפני כשבועיים, הוא סעיף 'תימרוץ וטיפוח' במוסדות החרדיים על סך 17.5 מיליון שקל, כפי שסוכם בהסכם הקואליציוני בין 'יהדות התורה' ל'ליכוד' וכפי שהיה בתקציב של 2012. התקציבים הללו יועברו גם הן בישיבת הממשלה. יצוין כי כל התקציבים הנ"ל יתבצעו רטרואקטיבית.