אאא

במהלך היום (רביעי) ישבו חברי בד"צ "העדה החרדית" ודנו בסוגיית המשך ניהולו של הרב אלתר קויפמן את מוסד "חכמת לב" המיועד לחינוך בנות על "טהרת הקודש", לאחר שנחשד כמי שקיבל תקציבים מהמדינה זאת במקביל לכספים אותם אסף מנדיבי עם שתרמו לו עקב היותו מוסד המתנזר מכספי המדינה.

במהלך הדיון טענו העסקנים, חבריו של קויפמן, כי לא הוא זה שלקח במקביל את התקציבים מהמדינה אלא גורם אחר בהנהלת המוסד שעשה זאת שלא בידיעתו.

מנגד, טענו אחרים כי מדובר בבגידה של ממש וכי על קויפמן לשלם את המחיר ולהיות מודח בעקבות לקיחת התקציבים מהמדינה.

חברי הבד"צ החליטו לאחר ישיבה ממושכת להקים ועד מנהל בארץ, שיהיה כפוף לוועד מנהל בארה"ב ויחד יחליטו על הצעדים הבאים.

יצויין כי שלושת חברי הנהלת המוסד מארה"ב, מזוהים עם פלג האדמו"ר מהר"א מסאטמר אליו משתייך קויפמן ועל כן בסביבתו רואים בכך סוג של ניצחון שכעת הוועדה תבדוק ותקבע שהאשמה לא היתה בו אולם יקפיד שמעלה ואילך לא יקחו כספים מהמדינה.

מנגד אחרים טוענים כי אין מדובר בניצחון ברור וכי מדובר בהקמת ועד חדש כך שבפועל יצטרך קויפמן להתחשב בגורמים נוספים והשליטה לא תהיה בידיו בלבד.

בהודעה מטעם הבד"צ נאמר כי "בחרדה גדולה ובכאב עצום ישבנו היום הבד"ץ הח"מ לדון בכאב ראש על החינוך הטהור בארה"ק אשר רבותינו מאריי דארעא קדישא קמייה שמסרו נפשינו על משמרת החינוך הטהור שלא ישלטו בהם ידי רשעים מרשיעי ברית, וקבעו כמסמרות נטועים שלא להנות מכספי השלטונות לתלמודי תורה ולבתי חינוך לבנות, וברוך ה' שעל דגל העדה החרדית חונים אלפי תלמידים ותלמידות המתחנכים בדרך ישראל סבא.

"ולכן אחרי משא ומתן ודיון במעמד הנהלת העדה החרדית וחברי ועד הנהלת חכמת לב בארה"ב בנידון המוסד הנ"ל, החלטנו למנות ועד להנהלת המוסד בכפוף להנהלת המוסד בארה"ב.

וישבו על כך חברי הנהלת העדה החרדית, הרב שלמה פפנים, הרב יעקב הכהן ראטה והרב שמעון וייס, ואיתם הרב וולף לנדא, הרב שלמה דב וידר והרב חיים יהודה לפקוביץ חברי ההנהלה מארה"ב, והם יחליטו על הצעדים שנמסרו להם". על החתום ראשי וחברי בד"צ העדה החרדית בראשות הגאב"ד הגרי"ט וייס.