אאא

ראש הישיבה, הגאון רבי משה מרדכי חדש זצ"ל היה ידוע ביחסו החם והמיוחד לבני התורה של עדות המזרח. עכשיו לאחר פטירתו המפתיעה נחשפת צוואתו האחרונה. בשבת האחרונה ביקש הראש ישיבה לייסד ישיבה גדולה בטבריה כהמשך לישיבה קטנה של אור אלחנן בעיר בראשותו של תלמידו הרב אחיקם שבח.

אור אלחנן היא הישיבה הראשונה בטבריה שהוקמה לפני כ-20 שנה ביוזמתו של הראש ישיבה זצ"ל. הוא שלח את תלמידו הרב אחיקם שבח כדי להקים עולה של תורה בעיר טבריה. פעמים קבועות בשנה היה הראש ישיבה זצ"ל מגיע לחזק  את התלמידים ולמסור שיעור כללי. 

הרב חדש שמר על קשרים חמים עם רבני העיר טבריה ובימי חול-המועד סוכות האחרון הגיע הגרמ"מ זצ"ל לביקור במעונו של המקובל הרב דב קוק בעיר טבריה.

הרב אברהם ליפשיץ מרבני הישיבה מספר ל"כיכר השבת" על הקשרים החמים בין הרב חדש זצ"ל לרבני עדות המזרח, "היה בר מצווה בישיבה בירושלים של בנו של הראש ישיבה זצ"ל. הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל נכנס לאולם ואמר למלווהו, הרב אפרים חסיד זצ"ל: "איזה מרגלית טהורה הראש ישיבה, הרב משה חדש, אני יודע מה שאתם לא יודעים".

הרב ליפשיץ ממשיך עוד לספר: "שנפתחה הישיבה בטבריה הראש ישיבה זצ"ל בחר בגאון הרב אחיקם שבח שליט"א בפתיחת הישיבה. "לך תפתח ישיבה בטבריה כי אין ישיבה בעיר", הוא אמר ועכשיו ב"ה יש כבר מעל 6 ישיבות בטבריה. "חשוב לדאוג לספרדים שיהיה להם אפשרות לשבת וללימוד כל היום תורה ומוסר", דאג הראש ישיבה".

הרב שבח שליט
הרב שבח שליט"א עם התלמידים
הגדלה

"בשבת האחרונה ביקש הראש ישיבה זצ"ל לייסד ישיבה גדולה בטבריה המשך לישיבה קטנה של אור אלחנן וככל הנראה זה מה שנעשה כצוואה של הראש ישיבה זצ"ל", אומר הרב ליפשיץ נרגשות.

הרב ליפשיץ מספר על הקשר של הרב חדש עם הישיבה בטבריה. "כמה פעמים בשנה הוא היה מגיע מיוחד לישיבה בטבריה, בוחן את התלמידים שהרגישו אליו כאבא קרוב. ההורים של תלמידי הישיבה היו נוהגים להגיע גם לשמוע את השיעור שהיה מוסר בטבריה. היה לו את החוש המיוחד למסירת התורה באהבה, כמו שאביו מרן המשגיח רב מאיר חדש זצ"ל השתדל בכול שיחה להעביר אותה לא רק לתלמידים, אלא לכל יהודי ויהודי".

לסיום מספר הרב ליפשיץ כי ראש הישיבה זצ"ל היה דואג להאהיב את תלמידו ראש הישיבה בעיני בחורי הישיבה, "כשהיה מקבל את תלמידי הישיבה הקטנה בטבריה לישיבה גדולה בירושלים היה אומר שנסוך בהם יראת שמיים מיוחדת של הרב שבח".

בביקור האחרון אצל הרב קוק שליט"א
בביקור האחרון אצל הרב קוק שליט"א
בביקור האחרון אצל הרב קוק שליט"א
בביקור האחרון אצל הרב קוק שליט"א