אאא

הדו-שיח שנשמע בימים אלו בבתי ישראל - זהה להחריד, והדגש הוא על 'להחריד': ילדים המביעים ברמה את דרישותיהם לגבי התכניות שהם מעוניינים שייצאו לפועל בחופש הקרוב, אל מול הורים שלא תמיד יודעים איך להתמודד מול הר המשאלות ההולך וגובה.

בבית משפחת אריאלי, איש התקשורת קובי אריאלי לצורך הענין, מצאו "פיתרון" מקורי למדי לבעיה הנפוצה: כתיבת הסכם בין הצדדים. כשהכל כתוב וחתום - מי דואג?

וזהו תוכנו של ההסכם, ההיתולי - אם עוד לא הבנתם: "הסכם זה נחתם ונערך ב-9 לאוגוסט 2016 בין מנוחה אריאלי, להלן: הבת, לבין קובי אריאלי, להלן: האב".

"הואיל והאב מחזיק במכונית מדגם רנו פלואנס, והואיל והבת הביעה את רצונה לנסוע עם בני דודיה לביקור בסופרלנד, והואיל והאב התחייב בעבר ברגע של היסח הדעת למלא בקשה זו, והואיל ואף אביהם של בני הדודים לקח אותם בעבר לסופרלנד, כך שנוצר תקדים משפחתי מחייב - אי לכך, הוצהר הותנה והסכם בין הצדדים כדלקמן", וכאן בא הפירוט המשעשע הבא:

ההסכם (מתוך פייסבוק)
ההסכם (מתוך פייסבוק)

"המבוא להסכם זה וההגדרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם גופו. האב יסיע במכוניתו את הבת ובני דודיה לסופרלנד. מרגע הגיעם לסופרלנד, יישב האב במקום מקורה שהעישון מותר בו. לא יעלה האב - ולא יידרש ממנו לעלות - על שום מתקן שהוא, זולת כורסת עיסוי אם ישנה. למען הסר ספק, יובהר כי האמור בסעיף 4 לעיל כולל גם מתקנים בהם נצרך ליווי מבוגר. הצדדים מתחייבים כי זו הפעם האחרונה שאירוע כזה מתקיים. כל שינוי בהסכם זה ייעשה בכתב ובחתימת הצדדים בלבד".

בהכירנו את קובי היקר והאמין - תהיו בטוחים שהוא יעמוד בהסכם שאת הניר שעליו הוא כתוב הוא אולי כן שווה...