אאא

אחד מה'מפעלים' המיתולוגיים שהקימה היהדות החרדית בישראל, ושבניגוד לאחרים הוא עדיין קיים במלוא עצמתו, הוא "החינוך העצמאי". כידוע, מלבד חשיבותו, ככזה המשמר את עצמאותם החינוכית של מוסדות החינוך החרדיים מול גחמות השלטון (שלשם כך הוקם על ידי גדולי ישראל בדורות עברו), עצמתו הבלתי מעורערת של "החינוך העצמאי" נובעת מן העובדה המבורכת שמתפרנסים דרכו אלפי בתי אב חרדיים בישראל כשאחד מההורים - ולעיתים שניהם - מועסקים בו כעובדי הוראה פדגוגיים ואנשי צוות.

דווקא בשל כך, היה מצופה ממי שמאייש את כסאות הפקידות הבכירה ומנותני הטון ב"חינוך העצמאי", לגלות תמיד הגינות בסיסית כלפי עובדיו המסורים.

אך למרבה ההפתעה, חושף כעת "כיכר השבת", כי בפועל המציאות הפוכה לחלוטין. אחת הדוגמאות הבוטות לכך, היא הסיפור הבא: כידוע, אלפי נשים המועסקות כממלאות מקום במקצוע ההוראה, "בונות" - כלכלית - על החופש הגדול, מאחר ובחודשים יולי-אוגוסט, הנוהג המוכר לגביהן כבר שנים רבות, הוא פיטוריהן לקראת סוף שנת הלימודים, במהלך חודש יוני, מה שמאפשר להן לגשת ללשכת שירות התעסוקה באזור המגורים ולזכות בקצבת דמי אבטלה על חודשי החופש - בהצגתן את מכתב הפיטורים שניתן להן מהמעסיק, קרי: החינוך העצמאי. הסיבה לאקט הפיטורין די מובן - הרצון למנוע מצב בו בחודשי החופשה יוותרו משפחות העובדות הללו ללא מקור פרנסה כלשהו, מאחר ועובדות בתקן של מילוי מקום לא זכאיות למשכורת בתקופה זו.

בשנה האחרונה חלה תפנית של ממש, בתחום זה - ולרעה. אלפי הנשים הצעירות, שבדרך כלל מפרנסות בית ברוך ילדים ובעל השוקד על תלמודו בכולל, נדהמו לקבל מכתב פיטורים עדכני מהנהלת "החינוך העצמאי" שהמועד הנקוב בו ככזה שבו יכנסו הפיטורים לתוקף – הוא סוף אוגוסט, מה שכמובן מנטרל את היכולת להרוויח דמי אבטלה על חודשי החופש, יולי ואוגוסט.

מ', אם לכמה ילדים ומחנכת כיתת ילדות בבית ספר בבני ברק בתקן של 'מילוי מקום', אומרת ל"כיכר השבת": "לא יתכן שדבר כזה יעבור לסדר היום. אלפי ילדים, ללא גוזמא, מרוויחים את פת לחמם, כפשוטו, בחודשיים המדוברים - מדמי האבטלה האלו של ההורה שעבודתו בתקן שכזה. אין לי מילה אחרת להגדיר את הצעד הזה של 'החינוך העצמאי' מלבד עושק".

מורה אחרת מחדדת את הבעייתיות של המעשה ומוסיפה זווית משלה לענין: "חשוב שתדעו, שהמכתב עם הבשורה הקשה הזאת נשלח אלינו שבועות ספורים לפני תום הלימודים. הם ידעו שזהו צעד שיתקבל בהפתעה מוחלטת אצל מאות המורים והעובדים, ובמכוון בחרו להודיע עליו כשכבר לא נותר זמן לערער ולנסות לשנות את רוע הגזירה".

כמה מורות שפנו טלפונית לגורמים בחינוך העצמאי כדי לבדוק את פשר הענין, נענו בטיעון מקומם במיוחד: "מאחר ושכרכן החודשי גדל לאחרונה בחמישה שקלים לשעה, הוחלט בעצת עורכי דין כי מועד הפיטורין יהיה מעתה רק בסוף אוגוסט".

יודגש, כי גורם מקצועי המטפל לאורך שנים בפניות הציבור אומר ל"כיכר השבת": חשוב שהמורות הללו ימשיכו ללכת ולחתום בלשכת התעסוקה, כבכל שנה, מאחר ועדיים קיים סיכוי – קלוש אמנם – כי המעסיק (החינוך העצמאי. א.ר.) יחזור בו מההחלטה התמוהה ויסכים לשנות רטרואקטיבית את תאריך הפיטורים, כך שחתימתן אולי כן תועיל להן לקבל את דמי האבטלה.

"החינוך העצמאי" סירב, שוב ושוב, להגיב לידיעה.