אאא

'קהל"ת' (קרן הסיוע ללומדי התורה) – זהו שמה החדש של קצבת הבטחת ההכנסה לאברכים המיתולוגית.

כזכור, תהפוכות לא מועטות עברו על הקצבה הזו – ביניהן, פסילתה החוקית בבית המשפט העליון – שהסתיימו באישורה המחודש בממשלת נתניהו הנסמכת על אצבעות הסיעות החרדיות, שאף דאגו להכניס בהסכם הקואליציוני את החובה לאשר אותה.

לפני כחודש, בפעילותו של  סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן (ש"ס), שונה התהליך הנדרש לקבל את הקצבה כך שכיום הוא קל ופשוט משהיה תמיד.

"כיכר השבת" מגיש את תורף ההליך המדובר, רגע לפני היציאה לחופש - שבמהלכו, בכ"א אב, נקבע בימים אלו המועד החדש האחרון להגשת הבקשה לקצבה:
את הטפסים למילוי הבקשה ל'קרן הסיוע ללומדי התורה'-קהל"ת לשנים 2016/17, ניתן לקבל בדרכים הבאות -
1. אברכים שקיבלו הבטחת הכנסה עד דצמבר 2014, קיבלו כבר את הטופס לביתם.
2. כל כולל המחזיק את מערכת 'התלמוד', יכול להוריד את הטפסים משם.
3. בפקס שמספרו - 02-5604529. בפקס ששולח מגיש הבקשה, הוא צריך לפרט את שמו, תעודת הזהות שלו והכתובת למשלוח - ויקבל את הטופס בדואר.
4. בכתובת המייל kohelet@education.gov.il .
כמו כן, ניתן ליצור קשר עם משרד החינוך - אגף בכיר למוסדות תורניים - בטלפון שמספרו - 02-5604545, בו אפשר לקבל מידע מוקלט והדרכה בנושא, במשך 24 שעות ביממה.

חשוב לדעת, כי בקשה שתגיע אחרי כ"א אב, תדחה ולא ניתן יהיה לקבל סיוע זה לשנת 2016. הבקשות הללו מוגשות פעם אחת בשנה - עבור השנה כולה.