אאא

פתיחת הצום: השנה, צום תשעה באב נדחה עקב השבת ולכן צריך להבדיל גם על כוס יין במוצאי הצום. ההבדלה כוללת רק ברכת הגפן וברכת ההבדלה ללא נר ובשמים.

זמני יציאת הצום:

ירושלים - 19:51

בני ברק -  19:53

חיפה - 19:54

באר שבע - 19:52

צפת: 19:52

לונדון: 21:06

פריז: 21:46

ניו יורק: 20:27

אומן: 20:54

נוהגים לקדש הלבנה במוצאי תשעה באב ולטעום משהו קודם הברכה, ועדיף - אם ניתן - להביא מהבית נעלי עור ולנעול אותם קודם ברכת הלבנה.

במקבץ ההלכות שהתפרסמו ב"כיכר השבת", כותב הרב יוסף חיים אוהב ציון, כי בשנה זו כבר במוצאי תשעה באב מותר להסתפר, להתגלח, לרחוץ בחמין, לכבס, לשמוע שירים, לברך שהחיינו, לאכול בשר ולשתות יין.

אולם יש להדגיש כי ברמ"א בסימן תקנ"ח סעיף א', נפסק, כי יש לאסור אכילת בשר ושתית יין עד למחר בבוקר, משום אבילות של היום.