אאא

בשנה בה איבד את בנו שמעון יוחאי ז"ל בטביעה בחוף הים ואת חמותו הגב' רג'ינה כראדי מהתקף לב, פנה "כיכר השבת" אל הרב מיכאל לסרי, מגדולי מזכי הרבים, לשמוע על 'חורבן הבית' כשהמסר העולה מן הדברים ברור - להימנע מחלוקת.

"תשעה באב", פותח הרב לסרי, "היום המר והנמהר של עם ישראל. דווקא ביום הזה אומרים חז"ל כי חורבן שני נמצאים כבר בגלות 2000 שנה כמעט ולא נגאלו. חורבן בית ראשון היה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים אבל אחרי 70 שנה חזרו הביתה ואילו החורבן השני כבר 2000 שנה.

"מה שהיו הבעיות בבית ראשון - תוקנו ולכן חזרו הביתה אבל הבעיות בבית השני עדיין לא תוקנו. השנאת חינם. הדור שלנו זה דור של מחלוקות. מי שרוצה שיגידו לו בעתיד שהביא את המשיח שיזהר מאוד בנושא של המחלוקות. זה מאוד מסוכן".

הרב לסרי מדגים זאת במשל מהאריה והשועל ומסביר: "אל תתערבו, אם שואלים אותכם מה הדעה שלכם כשזה אמר ככה וזה אמר ככה, תשתקו. חבל להפסיד את העולם הבא שלך בשביל מילה אחת על מישהו".

הרב לסרי מספר על מחלוקתם הידועה של רבי יונתן אייבשיץ ובעל היעב"ץ שהם שניהם בגן עדן כי המחלוקת היתה לשם שמיים אבל החסידים והתלמידים שהכניסו את ראשם בין הרים כה גבוהים קיבלו עונש בגהינום ומזהיר כי "אסור להתווכח ולחלוק על גדולי ישראל".

צפו בשיחה המלאה ל"כיכר השבת"