אאא

רבה של העיר מודיעין עילית, הגאון רבי מאיר קסלר, מפרסם מכתב נגד ההתערבות של משרד החינוך בתכנים בגני הילדים וקורא לגננות שלא להתחשב בהוראות המפקחת של המשרד.

במכתב לגננות העובדות בגני הילדים בעיר, כותב הרב מאיר קסלר כי "השבוע ביום ב' התקיים כנס הערכות לקראת שנת הלימודים הבעל"ט, וחולק שם ע"י המפקחת של משרד החינוך חומר שעל פיו יש לתכנן את מערכת הלימודים בגן".

"הנני להודיע", מוסיף הרב קסלר, "כי אין להתייחס כלל וכלל לאותם חוברות על טבע, מדע וטכנולוגיה, על אף כותרות המרמה של 'מה רבו מעשייך ה'', מטרת חוברות אלו להחדיר ידיעות חיצוניות על חשבון הדגש על החינוך היהודי והטהור בסיפורים מלהיבים על פרשת שבוע ועניני החגים, המביאים לידי אמונה ויראת שמים.

"ועל כל גננת להמשיך לנהל את סדר היום כרגיל עפ"י מה שהיה בגנים בעבר לפני התערבות הפיקוח".

לסיום מדגיש הרב קסלר כי "כנס הסברה לגננות בענין יתקיים בעה"י ביום ג' כ"ו מנ"א, הודעה מפורטת תבוא על כך בהמשך".