אאא

התפתחות בפרשת האפלייה בקבלת הבנות לסמינרים: אמש (ראשון) קיים מנהל המחוז החרדי איציק זהבי שישה שימועים למנהלי סמינרים בסופם הוחלט על כניסתן של 18 תלמידות לסמינרים.

לפני שעה קלה הודיע מנהל סמינר נוסף כי לא יגיע לשימוע ובכוונתו לקבל את ששת הבנות ששובצו לסמינר שלו.

שתי תלמידות נוספות נכנסו לסמינר אלו שובצו עוד לפני הזימון לשימוע בעקבות התערבות משרד החינוך.

היום צפוי לערוך מנהל המחוז החרדי שימוע למנהל סמינר נוסף.

גורמים במשרד החינוך מציינים כי הליך השימוע נחשב להליך מורכב וארוך במסגרתו משתתפים גם נציגי הרשויות המקומיות על מנת שיוכלו לשטוח את טענותיהם.

כזכור בעקבות אי קבלתם של תלמידות רבות בכמה מערי הארץ תוך שבני משפחותיהם מעלים טענות על אפלייה על רקע עדתי ועוד החליט מנהל המחוז החרדי איציק זהבי להורות על זימונם של עשרה מנהלי סמינרים על מנת להתריע בהם שיקבלו את הבנות זאת על פי חוק ודין.

לדברי גורמים במערכת החינוך נדמה כי האיום פעל את פעולתו ובמרבית המקרים הנושא כבר הסתדר וכעת מטפלים באותן בנות שנשארו ללא שיבוץ מתאים.