אאא

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מזוז, יוצא במתקפה חריפה נגד מנהג ה'חדר ייחוד' בחתונות. הרב פוסק כי מדובר ב"פריצות" וכי יש לבטל המנהג - גם אצל האשכנזים. במהלך דבריו, תקף הרב מזוז את ראשי הישיבות הספרדים המחייבים זאת. 

במהלך שיעורו השבועי התייחס הגר"מ מזוז לנושא חדר היחוד, והוכיח מפוסקים רבים מדוע אין לערוך 'חדר ייחוד' בחתונות.

ראש ישיבת 'כסא רחמים' אמר כי: "כופים על הספרדים, עד שראשי ישיבות ספרדיות אומרים 'אם לא תעשה ייחוד אני לא אבוא וגם חבריך לא יבואו'. היה מקרה כזה. היה ראש ישיבה ספרדי - לא אשכנזי, אשכנזי אתה יכול לדבר אתו. ספרדי לא. מה שקיבל מרבותיו, הוא מרובע עם הקבלה הזו - אז מה עשה רבי רפאל כהן מצפת? הביא בחורים מיוחדים שישמחו אותו. למה אתם עושים את זה? למה?".

בהמשך השיעור התייחס הגר"מ מזוז לפריצות הנובעת כתוצאה מ'חדר יחוד', לדבריו: "מה שקורה היום, החתנים האלה נכנסים לחדר, יש להם חברים, הם על יד הדלת. הם אומרים 'כמה זמן מתעכב החתן, שיעור חזון איש?', מה השיגעון הזה? השתגעתם? בושה וחרפה". לדבריו: "זה אסור, זה לא בסדר". 

ראש ישיבת 'כסא רחמים' פסק: "מצווה לבטל את המנהג הזה. לא ייזכר ולא יפקד עוד לעולם. גם אצל האשכנזים" . הרב העלה בעיה נוספת: "ועוד דבר, אם עושים יחוד האשה נחשבת כנשואה גמורה, צרכה לכסות את הראש. עכשיו תכסה את הראש? או שתיקח פאה נוכרית וזה עוד בעיה".

הגר"מ מזוז סיים: "חכמי מרוקו לא יודעים ללמוד, חכמי בבל לא יודעים ללמוד, חכמי תוניס לא יודעים ללמוד, רק האשכנזים יודעים ללמוד?. ונהפוך הוא: אנחנו יודעים לא פחות, אנחנו צריכים לא לעשות יחוד. אדרבה, לכתוב בהזמנה של החתונה 'אצלנו לא עושים חדר יחוד', מי שלא נוח לו שלא יבוא".