אאא

במרכז העיר קראקא בפולין נערך דינר יוקרתי וערב הוקרה בסימן ארבעים שנה לישיבת 'עטרת ישראל' בראשות הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, חבר מועצת גדולי התורה, ובהשתתפות תורמים נגידים ובוגרי הישיבה מכל העולם.

במעמד הדינר נשאו דברים ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן שכיהן כר"מ בישיבה בעבר ותלמידו של הגרב"מ, וציין כי הזמן הזה של ארבעים שנה ל'עטרת ישראל' זה זמן של תנופה והתפתחות וסיפר על הזכות שנפלה בחלקו להיות מרביץ תורה וקרוב לראש-ישיבה בישיבת 'עטרת ישראל'.

הנגיד הרב בנימין אליעזר פרל מלונדון, ראש ועד הנציבים של הישיבה, הודה לקב"ה שעזר לו להיות מידידי הישיבה והזכות שנפלה בחלקו להיות לעזר וסיוע לראש הישיבה ובירך שהקב"ה ייתן כוח לראש הישיבה להמשיך הלאה בהרבצת תורה.

הגאון רבי בן ציון אזרחי, מראש יהישיבה, ציין את הזמן של חודש אלול וניצול הזמן של המסע במסגרת ארבעים שנה לישיבה.

שיאו של הערב היה משאו של הגרב"מ אזרחי שגולל את פתיחתה של הישיבה שמטרתה להפיץ תורה וללמד תורה לעמו ישראל שיהיו הדברים כנתינתן מסיני שיהיו לשמים טהורים - רק תורה, ומי שאיננו רק תורה יכול לחשוב שיכול להכניס עוד דברים לישיבה חוץ מתורה.

בהמשך הפליג בסיפורים מדהימים על מחנה 'בני תורה' שקם עוד קודם הישיבה ובזכותו התווספו עוד אלפים לעולם התורה.

אחיו של הגרב"מ, רבי אורי דוד אזרחי, בעל תפילה עשרות בשנים, ניגן משירי הימים הנוראים ברגש רב.

לאחר ערב ההוקרה יצאו המשתתפים למסע ארוך מקרקא לוורשא לפקוד את ציון הנצי"ב ורבי חיים מבריסק הטמונים במקום, שם הגרב"מ נשא תפילה מיוחדת בבכיות.

המשתתפים כולם הודו לרב יעקב גרוסברד, נאמן ביתו של הגרב"מ אזרחי על הארגון של הדינר ומסע התפילה.