אאא

מנהל המחוז החרדי יעביר המלצה למנכ"לית משרד החינוך להפסקת תקצוב ושלילת אישור העסקה של מנהלת סמינר שסירבה לקבל תלמידה ספרדייה למרות החלטת ועדת ערר שחובה לקבלה. לדברי גורמים המעורים בנושא, בכך משרד החינוך ממשיך במאבק נגד האפליה בהתאם למדיניות שר החינוך של "אפס סובלנות".

ל"כיכר השבת" נודע, כי מדובר בסמינר 'עטרת רחל' בטבריה. המקרה החל, עם קביעתה של ועדת הערר במשרד החינוך כי הסמינר חייב לקבל תלמידה ספרדיה שביקשה להירשם לבית הספר ונפסלה, כך ועדת הערר, ללא כל סיבה מוצדקת. אתמול (שלישי) שלח מנהל המחוז החרדי איציק זהבי מכתב התראה טרם נקיטת סנקציות למנהלת סמינר בצפון הארץ לאחר שסירב לקבל תלמידה ספרדייה בניגוד להחלטת ועדת הערר של המשרד.

במכתב למנהלת הסמינר כותב זהבי כי לפני כשבועיים נמסרה למנהלת החלטת ועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך בעניינה של התלמידה: "ועדת הערר החליטה כי יש לקבל את הערר אשר הגישו הורי התלמידה ופירטה הנימוקים לכך, וציינה כי 'על הנהלת בית הספר לזמן את התלמידה והוריה עד ליום ראשון, 28.08.16, לצורך הסדרת לימודיה בכיתה ט' במוסד החינוך החל משנה"ל תשע"ז, החתמה על תקנון מוסד החינוך וקיום שיחת תיאום ציפיות", נכתב במכתב.

בהמשך מכתבו מבהיר זהבי כי כמו כן הובהר ש"על החלטת ועדת הערר של המחוז החרדי ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. יובהר, גם אם בכוונת מי הצדדים לעתור כנגד החלטת הוועדה, הרי שעד למתן החלטה אחרת על ידי ערכאה שיפוטית על כלל הצדדים לפעול בהתאם להחלטת ועדת הערר".

אמש כתב זהבי כי הובא לידיעתו כי עד למועד כתיבת שורות אלה מנהלת הסמינר לא אפשרה את קליטתה והשתלבותה התקינה של התלמידה במערך הלימודים בבית הספר ואת הסדרת רישומה לבית הספר לשנה"ל תשע"ז.

"בטרם משרד החינוך יעשה שימוש בסמכויות העומדות לרשותו על פי דין, הנך נדרשת להודיע לח"מ, ולכל המאוחר עד מחר (07.09.16) בשעה 09:00, על כך שבוצע רישום וקליטה של התלמידה בבית הספר כפי שקבעה הוועדה בהחלטתה", מסיים זהבי את התראתו הסופית.