אאא

בתחילת השבוע ערכו בכירים בעמותת ידידות טורונטו ביקור אצל הראשון לציון הגאון הרב יוסף, במהלכו התברכו על פעילותם בנושאים העומדים על סדר היום בציבור החרדי.

בביקור השתתפו מנכ"ל ידידות טורונטו הרב משה שפירא, הרב מרדכי פינדרוס והרב זאבי הלר.

הרב שפירא סקר בפני הרב יוסף את פעילות העמותה בתחומי החינוך והרווחה בחברה החרדית, וביניהם את התכניות: אל הנפש וקול קורא ישראל המופעלים במוסדות החינוך המפוקחים על-ידי רשתות החינוך העצמאי ו"בני יוסף" - מעיין החינוך התורני, ופרויקט תעודה אשר פעיל בסמינרים רבים של בית יעקב.

הראשל"צ התעניין בפעילות העמותה ובמיוחד במקרים הקשים בהם תכניות העמותה הצליחו לסייע ולהציל נפשות הודות לטיפול מונע ומוקדם בקשיים של ילדים.

במהלך הפגישה ציינו ראשי הנהלת ידידות טורונטו את הקשר הפורה שקיים בין העמותה לבין הנהלת רשת "בני יוסף" - מעיין החינוך התורני בראשות המנכ"ל הרב חיים ביטון וסגן המנהל הרב יזדי, אשר הביא להרחבה משמעותית של הסיוע למוסדות הרשת בתכניות השונות.

כמו-כן נסקרה תכנית המוגנות של עמותת ידידות טורונטו שפעלה במהלך שנת תשע"ו בכ-30 מוסדות של רשת "בני יוסף" - מעיין החינוך התורני ברחבי הארץ. תכנית המוגנות פועלת במטרה להעלות את מודעות צוותי החינוך והתלמידים לחשיבות השמירה על הביטחון האישי  והימנעות מפגיעה. לאור המשוב החיובי הרב מצד אנשי החינוך, מצוי הפרויקט במגמת התרחבות בשנה"ל תשע"ז כאשר מוסדות חינוך נוספים יצטרפו אליו.

בסיום הפגישה נפרד הראשל"צ מראשי עמותת ידידות טורונטו בדברי שבח והעניק להם ברכות לרוב. הראשל"צ הדגיש כי פעילות העמותה היא בגדר הצלת חיים והעולם התורני חייב להם הכרת הטוב.