אאא

לאורך שנים ארוכות, שמר הנשיא התשיעי שמעון פרס ז"ל על קשר חזק עם מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, עוד בתקופה בה שימש כראש ממשלה, היה פרס מגיע בלילות בכדי ללמוד עם הרב מתוך ספריו של הרמב"ם. הגר"ע יוסף זצ"ל השתמש בקשר האישי עם פרס, בכדי לנסות ולסייע כמה שיותר ללומדי התורה ברץ ישראל. 

בשנת 2013, עת יאיר לפיד ישב סביב שולחן הממשלה והמפלגות החרדיות נותרו בספסלי האופוזיציה, הגיע הנשיא פרס במהלך חול המועד פסח לביקור ברחוב הקבלן 45. מרן ניצל את המפגש בכדי להתחנן בפני הנשיא שיסייע לו במאבק למען לומדי התורה.

בפתח הפגישה אמר מרן הגר"ע יוסף לנשיא פרס כי "כשישראל לומדים תורה השם שומר אותם, 'התורה אגוני מגנא ואצולי מצלא', מצילה מכל פורענות, כל אלה שהם שונאים שלנו, אלה בסביבה, חרבם תבוא בלבם". הנשיא פרס השיב ואמר כי "עלינו לשמור על התורה. כדי שהתורה תשמור עלינו, עלינו לשמור עליה".

הגר"ע יוסף: "יש לנו אמונה, התורה מגנה על עם ישראל, כל זמן שישראל עסוקים בתורה השם לא עוזב אותם, לא יעזבנו ואל יטשנו".

בשלב זה של הביקור, התבקשו כלי התקשורת לעזוב את החדר בו נפגשו השניים, ונשיא המדינה נשאר עם מרן הגר"ע יוסף ומספר ממקורביו. עם צאתו מבית הרב, אמר הנשיא פרס כי "הרב מלא אמונה ובטחון, שהקדוש ברוך הוא יעמוד לימיננו, הוא מאמין גדול, הרב הזכיר את חלקי בנושא גיוס תלמידי הישיבות".