אאא

מארה"ב הרחוקה מגיעה הבוקר (רביעי) הבשורה המרה על הסתלקותה של אשת חבר, הרבנית הצדקנית מנאראל ע"ה.

הרבנית מרת מרים דבורה שפירא ע"ה נולדה לאביה כ"ק האדמו"ר מקוזלוב זצ"ל. כבר משנות נעוריה העידו עליה הכל כי אשת מעלה היא וכי עדיה לגדולות.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הגדול כ"ק האדמו"ר מנאראל, וכאשת חיל עמדה לימינו שנים ארוכות לסייעו בלימוד התורה ובמעשיו הטובים.

בשנה האחרונה הובהלה מספר פעמים לבית החולים בארה"ב, והבוקר השיבה את נשמתה ליוצרה כשהיא זכה ונקיה.

הערב מתקיימת בבני ברק שמחת נישואי נכדה, בן לחתנה כ"ק האדמו"ר מקוידינוב. הסבא האדמו"ר מנאראל השוהה בארץ בחודשיים האחרונים, ישתתף בשמחת החתונה, ורק לאחריה יספרו לו על האבל הנורא.

מסע הלוויה ייצא מפלטבוש שבארה"ב בשעות הערב, ומחר בשעות הצהריים ייצא מהיכל בית המדרש נאראל ברחוב רש"י בבני ברק אל עבר הר המנוחות בירושלים.

הותירה אחריה בנים ובני בנים, רבנים ודיינים יושבי על מדין עוסקים בתורה ובמצוות.