אאא

ההוראה של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן למשגיח של ישיבת "מיר ברכפלד", הגאון רבי ראובן הכסטר, התבררה כמופת פלאי, שמסעיר את בחורי הישיבה.

דבר המעשה, המתפרסם לראשונה ב"כיכר השבת", נחשף במהלך שיחה שמסר הרב הכסטר בשיחה לאברכים באחד הכוללים של רשת "יששכר באוהליך".

היה זה כאשר הרב הכסטר נכנס, בימים האחרונים, למעונו של מרן ראש הישיבה ברחוב חזון איש 5 בבני ברק, כמדי שנה, בכדי לשאול ולהיוועץ - מה לדבר בהיכל הישיבה בראש השנה, בשיחת החיזוק לפני התקיעות.

מרן הרב שטיינמן השיב בתחילה: "מה שאמרת בשנה שעברה".

המשגיח, לא ויתר ושב ושאל: "בכל זאת, מה צריך להתחזק במיוחד?".

ענה לו הגראי"ל: "על התחזקות בלשון הרע".

הרב הכסטר שב והקשה: "זה בשב ואל תעשה, מה עם קום ועשה?".

מרן ראש הישיבה התבונן בו קצרות, הפתיע והשיב: "להתחזק במצוות ציצית".

בתחילה, המשגיח הרב הכסטר, לא הבין את פשר תשובתו של ראש הישיבה ויצא לדרכו תמה וחושב. בדרכו באוטובוס, בחזרה לביתו, החליט לבדוק את הציצית שלו ומצא להפתעתו הרבה כי ציציותיו פסולות. ויהי לפלא.