אאא

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, שאל: "בפיוט 'ונתנה תוקף' כשאומרים את המילים 'מי יחיה ומי ימות', יש רגש גדול בקהל ואנשים רבים בוכים בכל מילה בקטע זה, ולכאורה תמוה מילא ב'מי ימות' בוכים שהרי אף אחד לא רוצה למות אבל ב'מי יחיה' מה יש לבכות הרי כל אחד רוצה לחיות?".

השאלה הונחה לפתחו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, שאמר כי יש לבכות גם במילים 'מי יחיה', "שהרי יש הרבה שחיים כמו מתים וצריך הרבה גם לדעת איך צריך לחיות".

בגיליון "דברי שיח" בו הבואו הדברים צויין כי "מרן ראש הישיבה נהנה מביאור זה".

עוד מובא בגיליון שבתקופה האחרונה אנו שומעים יותר ויותר על מקרים בהם לא עלינו תינוק קטן נשכח באוטו, ואחרי כמה שעות מוצאים אותו ללא רוח חיים, ובשנים קודמות, כגון בעשור הקודם, לא שמענו על מקרים כאלה כלל, מה יתכן הסיבה שבשמים הביאו כזה סוג אסון דווקא בתקופה זו?

מרן הגר"ח קנייבסקי השיב כי "הסיבה לצרה כזו, היות ויש בשנים האחרונות הרבה פושעים ביננו, לכן באה כזה צרה לעורר אותנו לבער את הרע מקרבנו, ולשוב אל ה'".

תיעוד בלעדי: מרן שר התורה הגר"ח בהתרת נדרים בלדרמן (צילום: כיכר השבת)

"על הרצח הנורא שהיה בחודש חשון תשע"ה בהר נוף שבאו כמה ישמעאלים בני עוולה ארורים והרגו במיתה משונה כמה בני תורה באמצע תפילת שחרית, ותיהום מזה כל הארץ כפשוטו", נכתב בגיליון, "ואמרו לפני רבינו כי הנה אולי זה קרה בשנת השמיטה, ובדיוק בתקופה זו מכרו לערבים קרקעות (על ידי 'הרבנות') כדי לעבוד בהיתר מכירה, וא"כ הערבים מרגישים שכל הקרקעות כבר שלהם, ויתכן שזה עונש שזלזלו במצות השמיטה".

וקילס מרן הגר"ח קנייבסקי את הדברים ואמר: "צודק מאוד".