אאא

בחסידויות רבות ובקהילות קנאיות בעיקר אלו הנמנים על יוצאי הונגריה מקפידים על מסורת שלא לשנות מלבושם ולא להתיר לנשים לחבוש פאה אלא אך ורק כיסוי ראש מלא.

בחלק מהקהילות מבקשים לשמור על המסורת ולצורך כל מקפידים על תקנות מיוחדות על מנת לאכוף את שמירת הכללים העתיקים.

בבית המדרש של קהילת "אהל ישרים" בירושלים פרסמו הגבאים מודעה בערב ראש השנה תשע"ז בה הם מכריזים כי "כפי תקנת בית המדרש מקדמת דנא, אין אנו מוציאים ידי חובה לנשים (בתקיעת שופר. י"כ) החובשות פאה נוכרית ואינם מתכסים בכיסוי ראש".

יצויין כי מדובר בהוראה חריגה יחסית שכן גם במקומות המקפידים שלא לחבוש פאה וללבוש רק כיסוי ראש מלא, מבקשים לכבד את נוהג המקום אולם לא מוציאים איסור כה כבד המגדיר את החובשות פאה כמי שאינן יוצאות ידי חובת תקיעת שופר.