אאא

הגאון רבי יעקב אדלשטיין, רבה של רמת השרון, התפלל את תפילות יום הכיפורים בבית מדרשו בסמוך לביתו ברמת השרון.

בקריאת התורה, לבקשת הגר"י, עשו "מי שברך" למרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, שיזכה לאריכות ימים ולהמשיך להנהיג את כלל ישראל לאורך ימים טובים.

יצוין כי מרן ראש הישיבה, שחצה את גיל 103, צם את כל הצום. את התפילות הוא ערך בביתו עם מניין מצומצם של בני ביתו ומקורביו, שציינו בהתפעלות כי בחשבון פשוט, מרן ראש הישיבה צם השנה את הצום ה-90 שלו.

יצוין כי בעת "כל נדרי", החזיק מרן הרב שטיינמן את ספר התורה וכן תלמידו הרב אפרים שטראוס, מרבני ישיבת 'קול תורה'.