אאא

תלמידי ישיבת "מאירת שמועה" באשדוד, בראשות הגאון רבי נחום רוזנבלט, תלמידו של הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין זצ"ל, ראש ישיבת גרודנא, חגגו את שמחת התורה בהיכל הישיבה.

במהלך החג, לפני שראש הישיבה נקרא לעלות כ"חתן תורה", הוא הודיע כי הוא מוותר על העלייה וכי העלייה תימכר בדפי גמרא.

הרב רוזנבלט שהה בהיכל הישיבה בעת המכירה כאשר בין לבין פרצו הבחורים בשירת "חזו בני חביבי", במגינה של הרב קרלנשטיין כפי ששמע ממרן החזון איש זי"ע.

בסופו של דבר העלייה נמכרה לאחד הבחורים תמורת 3,100 דפי גמרא, אותם התחייב ללמוד במהלך השנה הקרובה.

בשעה 16:00 אחר הצהריים החל בישיבה מעמד "הקפות שניות" שנמשך עד לשעה 23:00 בלילה בהשתתפות תושבי האזור.