אאא

מזה שנים רבות לומד ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי בחברותא עם פרקליט הצמרת עו"ד יעקב וינרוט שבעבר אף למד בישיבה.

וינרוט הנחשב לעילוי משפטי חריף ולאחד מטובי הפרקליטים בישראל, מקפיד על שעות הלימוד באופן קבוע והינם חלק בלתי נפרד מסדר יומו.

הבוקר (חמישי) במהלך כינוס ראשי ישיבות לצעירים בבני ברק, דיבר הגרב"ד פוברסקי במשאו על הצורך התמידי בתפילה לזכות לסייעתא דשמיא להבין תורה, וסיפר: "לפני שנים רבות למד אצלנו בישיבה בחור יעקב וינרוט, היום הוא עו"ד גדול".

"לפני כמה שנים הוא בא אלי שהוא מרגיש רצון לעשות שטייגען, והוא חייב שאני אלמד איתו", סיפר ראש הישיבה. "קבעתי לו שעה בשבוע ביום שישי אחר הצהריים. אחר כך הוא ביקש עוד שעה, אז ככה יצא שאני לומד איתו שעתיים בשבוע מה שלומדים בישיבה".

ראש הישיבה המשיך וסיפר כי "אחר כך הוא סיפר לי שהוא נפגש לעיתים עם שופטים ובהם שופטי בית משפט עליון והוא מנסה להטעים אותם מהדברים שאני לומד איתו והם לא מבינים כלום, הוא שאל איך יכול להיות שבחור בשיעור א' מבין דברים שהם לא מבינים".

"והתשובה פשוטה", חידד הגרב"ד, "שהתורה היא תורת ה' ובלי סיעתא דשמיא אין שום סיכוי בכלל להבין מילה אחת".