אאא

הצופן התנ"כי עורר פעמים רבות את סקרנותם של חוקרים וסטטיסטיקאים יהודים ונכרים. גילוי חדש, אשר מרעיש כעת את עולם המרצים והחוקרים, כאשר רואים בבירור כי כבר מוצפן בתורה בחומש שמות פרק כ"ג פסוק ל' - כי דונלד טראמפ הוא נשיא ארה"ב הבא.

באותם פסוקים ממש, ישנן בדילוג אותיות, המילים: 'תשעז''טראמפ''נשיא''ארהב',

המיוחד בצופן זה, היא העובדה כי כל ארבעת המרכיבים הללו נמצאים באותם פסוקים ממש, כששלושה מהם, 'תשעז' 'טראמפ' 'נשיא' – הן מתחילות באותו פסוק ממש (כן יצויין כי המילה 'טראמפ' בדילוג שבין 1 עד מאה מופיעה בכל התנ''ך רק שתי פעמים, וזו אחת מהן)

העוסקים בתחום מסבירים כי יש כאן לפנינו את שלושת המרכיבים המרכזיים של סיפור מאורע כלשהו בקצרה: 'מתי', 'מי', 'מה'. כלומר, 'מתי'-השנה היא שנת תשע"ז, 'מי'-הלא הוא טראמפ, 'מה'- תפקיד נשיא ארה"ב.

הדברים דלהלן ניתנים לבדיקה בקלות, בתוכנה של פרוייקט השו"ת, בחלון פרפראות בתנ''ך - דילוגי אותיות.