אאא

לקראת נסיעתו הצפוייה של האדמו"ר מויז'ניץ לארה"ב ביום רביעי הבא למען טובת הקמת 'בית ויז'ניץ' - ביהמ"ד הגדול והמרכז העולמי של החסידות, נשא האדמו"ר דברים לחסידים בהם שיתף אותם בתכניות העתידיות וביקש את המשך עזרתם.

האדמו"ר אמר בין השאר כי לאחר פסיקת גורמי הלכה כי ניתן לפרק את הביהמ"ד הנוכחי, החליט להורות על ביצוע המלאכה בעת שהותו בחו"ל ובהתאם להשלמת בניית היכל התפילה הזמני במתחם היכל הטישים.

בדבריו התעכב האדמו"ר על בקשתו במעמד הנחת אבן הפינה מכל אחד מהחסידים להיות שותף יסוד המגבית למען הקמת ביהמ"ד בסכום של 5000 ש"ח, כי נקב בסכום הנ"ל משום שהוא שווה לכל נפש, אבל ברור הוא כי אין הסכום מכסה את עלויות הבנייה.

האדמו"ר הודה לחסידים על הירתמותם לעמוד לימינו עד כה וביקש את המשך עזרתם לצד תפילות ותחנונים כי אכן יזכו לברך בקרוב על המוגמר.

"הסכום שנדרש לנו להשלמת המלאכה מהשלב הנוכחי בו אנו אוחזים" אמר האדמו"ר "עומד על סך של ל"ו, (36) מיליון דולר, אנו נדרשים לגייס כמספר כ"ח(28) מיליון דולר ויה"ר וחפץ ה' בידינו יצליח".

מיד עם סיום דברי האדמו"ר נרתמו עסקני החסידות בתכנית מיוחדת של גיוס חלק מהסכום עד שובו של האדמו"ר ממסעו בחו"ל.