אאא

בראיון משותף של ראשי הסיעות החרדיות ל'המודיע', לקראת מושב הדיור שיתקיים במרכז 'ועידת המודיע לעסקים', מבהירים שר הבריאות יעקב ליצמן, יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני ושר הפנים אריה דרעי כי ההתמקדות במושב החורף תהיה בהבאת פתרון למצוקת הדיור הקשה ואף מאיימים במשבר קואליציוני.

"עד עכשיו פעלנו לתקן בס"ד את הגזירות הקשות של ממשלת לפיד-בנט, שפגעו בעולם התורה", הם אומרים. "עכשיו, לאחר שהפגיעה תוקנה, נשנס מותניים ונפעל להביא בשורה ולפתור את מצוקת הדיור הקשה".

בראיון, מצביעים ראשי הסיעות על הפתרונות שהוצעו ואשר יועלו בישיבה מיוחדת שסוכמה כי תתקיים עם שר האוצר משה כחלון ועם יו"ר קבינט הדיור. "בישיבה נדרוש לקדם את הפתרונות הייעודיים לפתרון המצוקה לציבור החרדי, ואין לנו ספק כי כאשר הדרישות יועלו כשאנו כולנו מלוכדים מאחוריהן, ההתייחסות אליהן תהיה שונה", הם אומרים.

"זו כעת המשימה, ואנו מתמקד בה במהלך המושב הקרוב", אומר בראיון יו"ר וודת הכספים ח"כ משה גפני, שמספר כי "את הדברים הללו שמענו בימים האחרונים ממרן אדמו"ר מויז'ניץ שקרא לי אישית לביתו והוא השמיע דברים נחרצים בנושא, וגם הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון, העלה כמה פעמים את הנושא בפומבי והוא דורש מעמנו לפעול בעניין ככל יכולתנו. ואכן, הצעד הראשון שעשינו הוא בישיבת סיעה שקיימנו ובסיומה הודענו לשר האוצר שאנו מבקשים להיפגש עמו בנושא".

בהמשך מפרטים ראשי הסיעות את הפתרונות שאותם יש לקדם בכדי לפתור את המצוקה. שר הבריאות, יעקב ליצמן, קובע כי הפרון אינו נמצא בבניה החדשה אלא דווקא בדירות הקיימות. "חד וחלק", הוא אומר, "הפתרון הוא רק בהחזרת המענקים או ההלוואות לדירות יד שניה כפי שנכתב מספר פעמים ב'המודיע' בשנה האחרונה, כשהדבר יותנה בהחלטה של האוצר ובלי שתידרש לכך הסכמה של ראשי הערים".

שר הבריאות מוסיף כי כל עוד נדרשת הסכמה של ראשי הערים, אין כל ערך להחלטות הממשלה. שכן, "בעבר, אותו 'סעיף קטן' שהוסיף האוצר והוא כרך את האישור בהחלטת ראש העיר, הביא לסיכולה של התוכנית".

שר הפנים והפריפריה, יו"ר ש"ס אריה דרעי, מצביע אף הוא על הפתרונות המוצעים וקובע כי אך ורק אם נציגי הציבור החרדי יפעלו במלוכד ניתן יהיה לאחד כוחות ולהגיע לפתרון המצוקה. דרעי אף הוסיף כי יש לדרוש הקצאה של חלק מהדירות שנבנות במסגרת הסכמי הגג ו'מחיר למשתכן' עבור הציבור החרדי, כאשר "כשר פנים, אנצל את הסמכות שנותרה לי לקביעת הגדלת שטח השיפוט של העיר, ואציב את הדרישה הזו כתנאי סף: רק במידה והבניה החדשה תכלול דירות לציבור החרדי, יוגדל שטח השיפוט".

ואם לא יקדומו הפתרונות? מבחינתו של דרעי ושותפיו החרדים, התשובה חד משמעית: "אם משבר הדיור לא יפתר ניצור משבר קואליציוני", הם מבהירים נחרצות.