אאא

בחור ישיבה שחשב לקחת ספרים ללא רשות, הופתע כאשר מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן ליב שטיינמן אמר לו כשביקש עצה - "להתרחק מהגזל".

הסיפור המופלא מתפרסם בעלון "שיעורי ליל שבת", הנמסרים על ידי הגאון רבי מרדכי בונם זילברברג.

וכך סיפר הרב יונה וינברג, ר"מ בישיבת טשרנוביל: "כידוע לפני שבועות אחדים נפטר הגה"צ המשפיע רבי שמואל אהרן לידר זצ"ל, אחד מהבחורים ממקורבי המשפיע החסידי זצ"ל שם לב שנעלמו מביתו ספרים ישנים ושאל על כך, ואחד מבאי בית הרב שרצה ללמד זכות אמר לו שיש איזה היתר לקחת ספרים ישנים מבית צדיק".

אותו בחור קיבל את הדברים בתמימות וכשלמחרת נכנס למעונו של מרן הגראי"ל שטיינמן לקבל ברכה ליום הולדתו, ראה בבית ראש הישיבה ספרים ישנים והתלבט - על פי אותו ההיתר ששמע - לקחת ספרים ישנים מבית מרן ראש הישיבה.

"והנה זה פלא", מספר הרב וינברג, "כשניגש לראש הישיבה וביקש ברכה וברכו, שאל הבחור את מרן הגראי"ל: 'איזו קבלה לקבל ביום זה?', אמר לו מרן ראש הישיבה: 'להתרחק מהגזל'".

כששמע הבחור את המילים הללו מפיו של מרן הרב שטיינמן, חשב שנזרקה בו רוח הקודש והבין מיד על מה הדברים מכוונים.