אאא

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (רביעי) נתונים על הכנסות של שכירים מסקר הוצאות משק הבית 2015. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה היא 9,503 ש"ח, עלייה ראלית של 2.7% בהשוואה לשנת 2014. ההכנסה החציונית כלומר שחמישים אחוז מאזרחי מדינת ישראל מרוויחים פחות ממנה היא 6,884 ש"ח לחודש, עלייה ראלית של 3.4% לעומת שנת 2014. מספר שעות העבודה הממוצע לשבוע הוא 40.7 וההכנסה ברוטו הממוצעת לשעת עבודה - 55.7 ש"ח.

על פי הנתונים, ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לגבר שכיר היא 11,219 ש"ח ולשעה - 59.6 ש"ח. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לאישה שכירה היא 7,666 ש"ח ולשעה - 50.6 ש"ח. ההכנסה החציונית ברוטו לחודש לגבר שכיר היא 7,988 ש"ח ולאישה שכירה - 5,834 ש"ח.

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של אישה שכירה מהווה 68.3% מהכנסת גבר, הכנסה הממוצעת ברוטו לשעה היא 84.8% מהכנסת הגבר וההכנסה החציונית לחודש היא 73.0% מההכנסה החציונית של גבר.

ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין ענפי הכלכלה היא בענף מידע ותקשורת - 17,020 ש"ח ברוטו לחודש. ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין משלחי היד היא בקרב מנהלים (18,123 ש"ח לחודש), במשלח יד זה גם שעות העבודה השבועיות בין הרבות ביותר - 47.0 שעות בממוצע לשבוע. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש למנהל שכיר העובד 48.6 שעות עבודה בחודש, היא 19,816 ש"ח, וההכנסה למנהלת שכירה העובדת 43.9 שעות עבודה בשבוע, היא 14,886 ש"ח לחודש - פער של 24.9% בהכנסת המנהלים לפי מין.

על פי נתוני הלמ"ס ככל שעולה רמת ההשכלה של השכיר כך גדלה הכנסתו. ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעה של שכיר בעל השכלה של 16 שנות לימוד ומעלה היא 83.0 ש"ח, לעומת הכנסה של 31.7 ש"ח ברוטו לשעה של שכיר שלמד פחות מ-9 שנים.