אאא

במשך אלפי שנות גלות, סוד הקסם היהודי נבע מדבר אחד - מחילוקי דעות. יהודים, לפני כל דבר אחר - הם קודם כל לא מסכימים. רק אודות לתכונה הקולקטיבית הזאת העם שלנו שרד כל כך הרבה אתגרים. חילוקי הדעות וחוסר ההסכמה דווקא הם שאפשרו לנו גם בתקופות הכי קשות להישאר מלאי חיות פנימית, מלאי עזוז שבקדושה ובהירים לגבי הדרך שבה נכון לנו לצעוד.

איך זה יתכן? כי מעולם לא הסתפקנו בחוסר ההסכמה. תמיד ניהלנו משא ומתן על העמדות שלנו, העלינו על הכתב את הדעות המגוונות ונפגשנו כדי ללבן אותם ולהגיע לחקר האמת. מאז ומעולם יהודים התווכחו בינם לבין עצמם על הדרך בה הם מבינים ומפרשים את התורה, רק אודות לכך זכינו היום לרשת מסורת הלכתית מפוארת ומסועפת ופירושים שונים ומרחיבי דעת על התורה, יהודים התווכחו גם עם אידאות ותרבויות הסובבות אותם מתוך זקיפות קומה כך הורישו לנו אבותינו בני ימי הביניים עשרות ספרי השקפה, פילוסופיה והגות. במבט פייסני ניתן אף לטעון שהמאבק הקשה בין החסידים למתנגדים גרם לכל קבוצה להעמיק ולדייק את דרכה ולמצוא סימוכין לכל מנהג ומנהג.

בלילה האחרון, יהודים נקטו בכוח הזרוע כלפי וכלפי בני ביתי רק בגלל שהם לא מסכימים עם דרכי החינוכית. בלילה האחרון, ב-3:27 בדיוק, שני יהודים לבושים כיהודים יראי שמים בחרו להפחיד ולאיים רק בגלל שאני עובד את הקדוש ברוך הוא בדרך מעט שונה מעבודת הבורא שלהם. אני עדיין לא יודע מי הם אותם אנשים והאם הם שלוחים של אי מי. על כן אין לי אלא לפנות אליהם בפומבי:

ראשית, ברצוני לומר לכם - אני מכבד בכבוד עמוק את היותכם חושבים באופן שונה ממני, אני מסתובב תמידית בעולמו של הבורא יתברך ומודה לו על המגוון הגדול שהוא העניק לנו, על הנופים, על הטבע המופלא ועל בני האדם שפנים רבות להם וטבעים שונים ודעות מגוונות. יתרה על זאת אני מאמין באמונה שלימה שדווקא כדי לעבוד את בוראינו עלינו לצעוד כל אחד בדרך שבו מצפונו מורה לו שכן זהו תפקידו המדויק לשמו הוא נועד.

שנית, אני קורא לכם לא לשמוט את האמונות שלכם, אלא ההפך, לתת להם מקום וביטוי. אשמח מאד לקיים דיון רציני, מהותי ונוקב בסוגיית חינוכם של בחורי ישראל. באתגרים הניצבים לפני המחנכים במסורת ישראל סבא, בכשלים שכולנו פוגשים כל העת ובדרך הנכונה ביותר לפעול מולם. אדרבא, אשמח אם תוכלו לאתגר אותי, לגרום לי להתאמץ ולהוכיח את צדקת דרכי, לנסות ולברר אותה טוב יותר ובצורה עמוקה יותר.

(מצלמות אבטחה)

שתי הקריאות שלעיל מחייבות אותי לומר לכם בברור שלפי הדרך בה אני מבין את תורתנו הקדושה הנכם טועים טעות מרה. שגם אם כוונותכם לשם שמים הרי שמעשיכם שגויים ורעים. אני קורא לכם לפקוח עיניים ולשים לב שאתם מבזים ומחללים שם שמים, עוברים על מצוות דאורייתא של בין אדם לחברו, אבל יותר מכך, אין שום סיכוי שבעולם שבדרך זו תשיגו את מטרותיכם. כי גם אם מידי בוקר אתעורר למנעול סתום או לשלוליות של זפת, אין לי אלא לראות בתופעות אלו ניסיונות אותם עלי לצלוח כדי למלא את יעודי בעולם הזה.

גם אם לא תהיה לי ההזדמנות לנהל ויכוח לשם שמים עם אלו שחושבים אחרת ממני, אמשיך לזכור כי פניה של הקהילה החרדית יראת השמים עליה אני נמנה, הנם מגוונים ושונים וחיים בה אנשים רבים. אמשיך ביתר שאת להרחיב את המיזמים החינוכיים להם אני מעניק את שעותי ותשומת לבי, אעשה כל שבידי כדי להגשים את החזון שלנו לבוגרים תלמידי חכמים, יראי שמים, אנשי דעת והשכל. אבקש מתלמידי באשר הם, לגלות אחריות לכל חלקיה של הקהילה החרדית, להזדהות עמה ולתרום לה ככל אשר בידם.

בסיום דברי אני חב תודה וברכה לכל אותם אשר נדבם לבם לתמוך, לעודד ולחזק את מוסדות התורה ועבודת הבורא בדברים, מעשים וממון. אותם מעגלים ההולכים ומתרבים במעגלים שקטים אך איתנים מידי יום ביומו המאפשרים לנו להמשיך ולדבוק בעבודת הקודש של חינוך בחורי ישראל. אני יודע כי אנשים אחים אנחנו, כי רב בינינו המשותף על השונה וכי יגיע יום, בו נזכה, הלוואי, לשמוט את דרך הגויים של כוח הזרוע וזריעת הפחד ולדבוק במסורת אבותינו של שקלא וטריא, של דין ודברים המגדילים תורה ומאדירים אותה. ויהיה הכל נחת רוח אליך.