אאא

במהלך השנים האחרונות שהה המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל בקרב בני קהילתו בחו"ל, מסיבות שונות הכמוסות עמו, בין השאר בשל רצונו להתרחק ושלא ליטול חלק באווירה ששררה בציבור החרדי.

בחודשים האחרונים גמלה בליבו של המשגיח ההחלטה לשוב לארץ הקודש לשמחת תלמידיו ושומעי לקחו.

במוצאי שבת האחרון נשא המשגיח הגה"צ רבי דן סגל דברי תוכחה ומוסר בעצרת התעוררות לזכר קדושי אסון הטבח שהתרחש בבית הכנסת של קהילת 'בני תורה' שבשכונת הר נוף בירושלים.

המשגיח, שנמנע במשך כל השנים האחרונות מלהתבטא בפומבי בענין הפילוג הליטאי, נשא לראשונה נאום חוצב להבות עם רמזים ברורים ועבים על חשיבות השלום תוך שהוא מתבטא בדבריו במילים קשות וחריפות על קיומה של המחלוקת, כשהוא מביא בפני הקהל את הזעזוע שעבר עליו כשהתבקש לא לדבר על החובה בהשכנת שלום במחלוקת.

"כיכר השבת" מביא תיעוד ראשוני מדבריו של המשגיח:

"האמת היא שאני תמים, ואני גם בא מאמריקה, ובדרך כלל אני גם לא מתמצא בכל הדברים, לא יודע אם להגיד לא עליכם או כן עליכם, אבל זו המציאות. אומרים לי... מישהו אומר לי 'אסור לך לדבר על שלום', 'אסור לדבר על המחלוקת שיהיה שלום'... ואני שואל, האם צריכים להתחיל למחוק את הסידור? להוריד את כל התפילות שעוסקים בענייני שלום, כמו 'שים שלום', 'מלאכי השלום', 'חברים כל ישראל', החוצה... להוריד את הכל?

"אני לא מדבר לשום כיוון, אבל לעצם הענין. בוודאי שכל אחד יגיד שהשני צריך לחזור בו, ואכן יתכן שכל צד צריך לעשות בענין, אבל זו לא הנקודה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"אבל מה הפשט? גמרנו? כבר אין יותר דבר כזה שצריכה להיות אחדות, ושצריכים לחיות בשלום?

"בדורו של אחאב, שהיו עובדי עבודה זרה, היו יורדים למלחמה ומנצחים, למה, כי היה ביניהם שלום. בדורו של שאול שהיה אז מ"ט פנים לתורה, הפסידו במלחמה, למה, כי היה ביניהם מחלוקת. שאני ימחק הכל? חס ושלום. אלא מה, כל אחד וכל צד צריך לבדוק את עצמו מה שהוא צריך לעשות.

"אתם רואים בעצמכם, מה כתוב בקדיש, 'תתקבל צלותהון ובעותהון דכל ישראל'... אני לא מבין, הרי ראובן מתפלל נגד שמעון, ושמעון מתפלל גם כן נגד ראובן, והם מבקשים שהתפילות של כולם יתקבלו... איך אתה מבקש שהתפילות של ראובן או שמעון תתקבל, הוא הרי מתפלל נגדך? התירוץ הוא, שהקב"ה, את הכל הוא מסדר, ומסתמא בעומק כולם מתכוונים לטוב, אבל אדם תועה בדרך השכל. מה שיש דברים שנחלקים, בסדר. אבל בוודאי צריכים לחזק את הענין שיהיה שלום בין כולם, שתהיה אחדות בכלל ישראל.

"כל אחד במה שהוא מונע את השלום, שיתקן. זה לא פשוט, כי שלום זה אחד הדברים ששומרים את כלל ישראל, ואם אין שלום, אז ח"ו אין שמירה, חז"ל קבעו ככה, זה לא סברות".