אאא

חוק ההסדרה יעלה מחר: יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין הודיע הערב בתגובה למכתבה של ח"כ מרב מיכאלי כי חוק ההסדרה יובא מחר (רביעי) לקריאה ראשונה. זאת חרף בקשתה של מיכאלי בשם סיעות האופוזיציה לדחות את ההצבעה.

"בפתח הדברים אבקש להדגיש כי ברור לי שהצעת חוק ההסדרה הינה הציעה רגישה ומורכבת, וגם אם אני באופן אישי תומך בה, הרי שהחובה לאפשר את נציגי האופוזיציה לממש את זכותם להתנגד להצעת החוק עומדת לנגד עיניי גם ביחס להצעת חוק זו".

"לפיכך ובעקבות פניית ראשי סיעות האופוזיציה אלי מיום 28 בנובמבר 2016, פניתי בבקשה ליושב-ראש ועדת החוקה, חה"כ ניסן סלומינסקי, לדחות את מועד ההצבעה בוועדה בנושא זה, על מנת לאפשר לחברי הכנסת להשתתף בכנס שדרות, והיא אכן נענתה בחיוב".

"בפנייכתם מהיום אתם מבקשים כי ההצבעה בקריאה הראשונה על הצעת חוק ההסדרה תידחה מיום רביעי השבוע ליום שני הבא".

"כידוע, ימי רביעי בשבוע מוקדשים לדיון בהצעות חוק פרטיות בקריאה הטרומית, אך אין מניעה תקנונית להביא בימים אלה הצעות חוק פרטיות גם בקריאה הראשונה ובקריאה השניה והשלישית, ובלבד שדיונים אלה ייעשו לאחר הדיון בהצעות החוק בקריאה הטרומית ובהצעות לסדר היום".

"לפיכך" מוסיף אדלשטיין, "ומשהתבקשתי על ידי יושב-ראש ועדת החוקה ויוזמי הצעת החוק להביאה לדיון בקריאה הראשונה ביום רביעי השבוע, לא מצאתי מניעה להיענות לבקשתם. עניין זה אף נדון בוועדת ההסכמות ואושר בישיבת הנשיאות שהתקיימה אתמול".