אאא

קרוב לאלף חסידי סאטמר, מעל גיל 60, שבתו בשבת האחרונה במלון פלאזא בקנטיקוט בשבת מיוחדת לתלמידי האדמו"ר הדברי יואל זצ"ל - הדור הראשון שנולדו על אדמת ארה"ב, כפי שדווח לראשונה ב"כיכר השבת".

במהלך השבת העלו החסידים את זכרונות שנות הלימוד בישיבה בצלו הקדוש, בדיבוק חברים ישבו יחד הזקנים, החברים, שלא ראו אחד את השני וביחד עם תלמידו הגדול וממשיך דרכו האדמו"ר מסאטמר, זכו לשבת מרוממת ומיוחדת ברוחניות והתרוממות הנפשץ

בערב שבת אחר חצות התחילו מאות זקני הדור לנהור למלון בקנטיקוט, חלקם הגיעו ברכבם הפרטי וחלקם בתחבורה מאורגנת ומיוחדת. העסקנים קיבלו את פניהם וסידרו את כולם בחדריםץ

אחר הצהריים הגיע האדמו"ר ובשמחה רבה קיבלו את פניו, אח"כ ליוו אותו בעת הכנת נרות שב"ק באולם היכל הטישים. האולמות של המלון נחלקו להיכל התפילה, היכל הטישים והיכל התורה. לפני כניסת השבת, ישבו הזקנים יחד עם חבריהם לספסל הלימודים לפני קרוב ליובל שנים.

בזמן הדלקת נרות יצא האדמו"ר להדליק את הנרות והציבור התכוננו לתפילת מנחה וקבלת שבת. כשעה אחרי הדלקת הנרות התחילו בתפילה, לאחר מכן עברו כולם לברכת גוט שבת לפני האדמו"ר.

בשעה 19:00 בערב נכנס האדמו"ר לעריכת שולחנו הטהור כאשר מסביב ישבו הציבור על טריבונות מיוחדות.

האדמו"ר דיבר כמה פעמים באמצע הסעודה דברי תורה וחיזוק ובעיקר דיבר שדודו האדמו"ר הדברי יואל היה בן 60 כאשר הוא הגיע לאדמת ארה"ב ובכל זאת התחיל ובנה מחדש הכל בעשר אצבעותיו וב"ה עלה והצליח.

אחרי ברכת המזון סיפר האדמו"ר כשעה סיפורים אישיים בינו לבין דודו זצ"ל, ולאחר חצות הלילה סיימו את השולחן הטהור.

לפנות בוקר הלכו כולם למקוה מרחק של חצי שעה, לאחר מכן נערכו כמה שיעורים הכנה לתפילה. בשעה 9 התחילו תפילת שחרית ולאחריה נערך קידושא רבה וסעודת צפרא דשבתא אז ישב האדמו"ר ושוחח עם כל הנאספים כאשר חלקם שואלים שאלות או מספרים זכרונות העבר.

בין היתר שאל הרה"ג ר' שמואל דוד פרידמן, מגיד שיעור בקול הלשון, על סיבת עשיית ההפגנות בניו יורק ע"י הדברי יואל זצ"ל. האדמו"ר הסביר למשך חצי שעה איך ומתי ערכו הפגנות ושבימיו של דודו הדברי יואל לא נערכו יותר מ-5 הפגנות.

האדמו"ר גם ביקש במיוחד שבזמני שמחה לא יתערבו מידי הרבה בענייני השמות ולא יהפכו ח"ו שמחת הבנים והנכדים לאבל וריב ומדון על קריאת השמות אחרי ההורים.

בהתרגשות מיוחדת התאספו הציבור לסעודה שלישית, אחרי הזמירות ואמירת ה' מלך כנהוג, התחיל האדמו"ר את דברי התעוררות לרעוא דרעווין כאשר הוא מתחיל במאמר מבני יששכר - חייב אדם לומר עישרתם עירבם הדליקו את הנר, כבר עבדתם על עשירות וגם על עריבות החיים תזכרו שממש בקרוב ידליקו נרות לעילוי נשמתכם.

האדמו"ר הזכיר את מה שכתוב "שאל אביך ויגידך, זקיניך ויאמרו לך" לא כתוב שאל זקיניך, לא צריכים לשאול את הסבא אלא רק להסתכל על פניו, צריכים לראות איך נראה תלמיד של דודי ורבינו הדברי יואל זצ"ל.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

האדמו"ר המשיך לעורר את לב הציבור עד כשעתיים אחרי יציאת השבת, אח"כ התפללו מעריב והבדלה ואמירת "ויתך לך" ברב עם.

לאחר מכן, במשך כשעה הפסקה, החליפו זקני החסידות חוויות ביניהם על השבת המיוחדת שחוו. לאחר ההפסקה נערכה סעודת מלוה מלכה מיוחדת בו נאם הרה"ג ר' יוסף בנימין וואזנער, אבד"ק סאטמר לונדון ואחרים שסיכמו את השבת.

גם האדמו"ר דיבר וביקש מכל אחד ואחד לא לשכוח לחזור לביתו להעביר לצאצאיו את אהבת התורה ואהבת הבורא ע"י דוגמא אישית וביחד יצאו כולם בריקוד הודאה להקב"ה שעד הנה עזרונו.

אחרי ברכת המזון עברו כולם להפרד מהאדמו"ר ואח"כ יצאו מהמלון גדושים בעונג רוחני וגשמי.