אאא

יום ו' פרשת ויצא - ט' כסלו

כותרת היום: געגועים לגאולה.

יעקב יוצא מביתו של לבן (הגלות) והולך חזרה לביתו (הגאולה). ככל שאנו מודעים יותר לגלות, כך מתחזקים בנו הגעגועים אל הגאולה וגוברת בנו השאיפה לקרבה.

אירוע היסטורי: הילולא של האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש - רבי דובער בנו של האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן (שנת תקפ"ח).

מסר יום יומי: ביום זה גם נולד וגם נסתלק האדמו"ר האמצעי ונתקיים בו המאמר "ה' ממלא שנותיהם שלצדיקים מיום ליום".

סגולת היום: סגולה לבנים: לומר בכל יום המעמדות (מופיע בסידורים) ולהשתדל בפדיון שבויים.

שם מומלץ: נעמה (על שם נעמה העמונית שהיתה צדקת).