אאא

הפגיעה בראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף על ידי ח"כ אלעזר שטרן מסיעת יש עתיד אתמול (רביעי) מעל בימת הכנסת גורמת לסערה בציבור החרדי וגם היומונים החסידיים יוצאים במאמרי מחאה מערכתיים על הזלזול הנורא.

בעיתון 'המבשר' נכתב במאמר המערכת כי "כבודו הרם של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, הראשון לציון ומחדש עטרת תפארת יהדות ספרד, היה ביום אתמול מטרה לחץ־הלעבה בפה נקלה ושפל. כבוד התורה וההלכה אשר עליהם תפארתו של מרן הגר"ע היו למשיסה כשלוע עז חרצובות התלעלע בחרפה והתגלגל בבוז על עולם ההלכה והפסק. הדברים החמורים שנאמרו על ידי ח"כ בסיעת יש עתיד, בהם השתלח בבוטות ובעזות נגד הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, הרב הראשי ובנו של מרן הגר"ע, התקבלו בחרון ובשאט נפש אצל כל מי שתורת אלקים יקרה לו, וכל מי שמכיר ומוקיר את תורתו ומשנתו של מרן הגר"ע זצ"ל".

העיתון מציין כי "מצערת ומכאיבה קלות הראש בה נוהגים סוררים כגון אלו בפצותם את בית בליעתם נגד כל היקר והקדוש לישראל. אין הם מכירים בכח ההנהגה של גדולי ישראל, והם רואים את עצמם כמי שגם להם יש את הזכות להביע דעה בכל הקשור להנהגת עם ישראל בתורה ובהלכה. בעודם מביעים נאמנות תמוהה ובלתי מסויגת בבג"צ ובשופטיו אשר משפטים בל ידעום, הרי שככל שהדבר נוגע לתורה, לחוקיה ולערכיה, לדידם הם מבינים ויודעים יותר, ולמצער לא פחות, ממה שיודעים חכמי ולומדי התורה, אלה הלנים בארבע אמותיה באישון כבאורה, הצוללים במים אדירים בעמקי סוגיותיה".

"גם מי שמחשיב את עצמו כדתי וכשומר תורה למחצה ולשליש ולרביע, אין לו את הזכות להביע דעה בכל הנוגע להנהגת תורתית. העובדה שאותו ח"כ עוטה על קדקודו פיסת בד עגלגלה היא זו שגורמת לו לטעות כי יש לו דבר וחצי דבר עם תורה והלכה. אין זו הפעם הראשונה שהוא מסתולל על דברי תורה ופוגע בפיו בענייני הלכה שאין לו בהם שום שיג ושיח. הוא אמנם מציג חזות נוטרת מסורת, אבל חברותו בסיעת יש עתיד הפוגענית לכל דבר שבקדושה – מלמדת יותר מכל על מחשבותיו ודרכיו. אך בפגיעתו אתמול במורשתו של מרן הגר"ע זצוק"ל – הגדיש את הסאה יתר על המידה".

גם בעיתון "המודיע" נכתב מאמר מערכת תחת הכותרת "הראשון לציון אינו זקוק להגנתנו" בו נכתב: "יש טעם ויש מקום למחות. להשמיע ברבים עד כמה עלובות המילים הבוטות ואין בהן כל ממש. עם ישראל מכפיף את התנהלותו במציאות לאורחות חיי תורה. תחומי ההלכה הצרופה אינם מסורים לא לכנסת גם לא לבית משפט ולא לאף סמכות אחרת זולת מאשר מורי ההוראה ופוסקי ההלכה".