אאא

יום ג' פרשת וישב - כ' כסלו התשע"ז

כותרת היום: חשיבה חיובית.

בכדי להינקות ממזיקי נפש למיניהם (שמסומלים במילים "הבור ריק"), צריכים להתחזק בדרך התורה.

אירוע היסטורי: כל אנשי יהודה ובנימין מתקבצים לירושלים לשלושת ימים שנקבעו ע"י עזרא ובית דינו, בכדי לבער את נישואי התערובת.

מסר יום יומי: ספר התניא הודפס לראשונה ב-כ' כסלו תקנ"ז.

סגולת היום: לתת צדקה, לתגבר את המעשים הטובים ולערוך סעודה לתלמידי חכמים.

שם מומלץ: רות - שם שמביא למעלות גבוהות ונשגבות.