אאא

ח"כ באסל גטאס הודיע ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין כי הוא מסכים שהחסינות שלו תוסר, המליאה תתכנס בצהריים (חמישי) ואדלשטיין יכריז רשמית על הסרת החסינות. יו"ר הכנסת: "טוב עשה! הכנסת אינה מקלט לטרוריסטים!".

במכתבו ליו"ר הכנסת כותב גטאס: "אין כל ספק שצעד קיצוני זה תזמונו ואופיו, תואמים לגלי הקול המתלהמים של חברי וועדת הכנסת (שספק אם עיינו בבקשה), דבר המעלה חשש כבד לאיפה ואיפה בשיקול דעתו של היועמ"ש בעת שקיבל ההחלטה להגיש הבקשה, זאת על אף שהתייצבתי לחקירה ועניתי על כל השאלות של החוקרים ולאחר שהודעתי בבירור שאענה לכל פעולת חקירה חוקית ככל שיידרש ובכל עת".

לדבריו: "הדיון בוועדת הכנסת היה כצפוי מתלהם, פוליטי ולא ענייני, כך שאין בכוונתי לתת יד לאווירת ההסתה הפרועה נגדי להימשך, ולכן, הרי פונה אליכם בעקבות החלטת וועדת הכנסת מיום 2016.12.21 בדבר נטילת חסינותי, ומודיע לכם כי לפי סעיף 13(ז)(2) לחוק, אני מסכים להסרת חסינות בהתאם לסעיפים 3-2 לחוק בלבד".

הסרת החסינות תאפשר לחוקרים לעצור - במידת הצורך - את הח"כ הערבי החשוד בהרחת טלפונים למחבלים עם דם הידיים ולאפשר חיפוש בביתו.