אאא

בהודו מנסים להילחם בחברות התעופה ובספינות המשליכות אשפה וביוב מעל שטח המדינה. המועצה הירוקה של הודו, הודיעה כי חברת תעופה שתשליך את תכולת הביוב שלה מעל לשטח המדינה, תיקנס ב-50 אלף רופי המשתווים לכ-730 דולר.

לאחרונה קיבלה המועצה תלונות מתושבים, כי מטוסים משליכים פסולת שנדבקת לקירות הבתים ובבדיקה שערכו הרשויות התברר כי הפסולת שהושלכה היא ביוב שמטוס נוסעים פלט וכי לא מדובר במקרה חד פעמי אלא תופעת שרווחת בחברות התעופה שאינן מקפידות לרוקן את הביוב בסיום הטיסה, כפי שקובע החוק הבינלאומי בנושא, וכפי שמקובל בעולם המערבי.

בהודעה של המועצה ההודית נאמר, כי יפעילו קו חירום הפעיל 24 שעות, שם אזרחים יוכלו לדווח על פסולת וביוב המושלכים ממטוסים. בנוסף, המועצה הירוקה ההודית תבצע בדיקות פתע למטוסים בשדות התעופה, שם היא תבחן האם מיכלי הביוב של המטוס מרוקנים. מטוסים שמיכליהם יתפסו ריקים, ייקנסו.

הכסף שייאסף מהקנסות ישמש למטרות ירוקות שונות ברחבי המדינה. יצוין, כי השלכת פסולת ממטוסים נחשבת לעבירה פלילית במדינות מערביות, והמטוסים מחויבים לרוקן את מכלי הביוב רק עם נחיתתם בשדות התעופה.