אאא

יום ו' פרשת וישב - כ"ג כסלו התשע"ז

כותרת היום: יושר פנימי.

יוסף רואה את דמות דיוקנו של אביו ופורש מהחטא. גם אנו צריכים להשתמש בעצה מופלאה זו: להציב לנגד עינינו שפעולותינו השונות משפיעות לא רק על גורלנו האישי אלא גם על העולם כולו.

אירוע היסטורי: עלילת הדֶבר השחור. הודאת היהודים על הרעלת בארות גרמה לפרעות ורציחות המוניות של יהודים בכל ארצות אירופה מפולין ועד ספרד.

מסר יום יומי: ההכנות לשבת מתחילות ביום רביעי ומסומנות באמירת "לכו נרננה" בסיום השיר של יום רביעי.

סגולת היום: חשוכי בנים ילמדו היום בספר שמואל א, ב, בכדי לזכות לבנים.

שם לא מומלץ: אבירם כי היה מוחזק לרשע.