אאא

סוף לסאגה? מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר בקריאה שניה ושלישית את חוק הבטחת ההכנסה שיכלול הפעם - בנוסף לאברכים חרדים - גם סטודנטים השרויים במצב סוציו אקונומי קשה, וזהו שמו הרשמי של החוק: "סיוע כלכלי לאברכים ולסטודנטים מעוטי יכולת".

כזכור, בג"ץ פסל בעבר יותר מפעם אחת את קצבת הבטחת ההכנסה לאברכים, בשל טענה לפגיעה ב"עיקרון השוויוניות" בכך שהוא כולל חרדים בלבד.

בעקבות כך, נכלל סעיף בהסכם הקואליציוני בין יהדות התורה לליכוד, שנחתם בעת הרכבת הממשלה, המחייב את חקיקתו מחדש של חוק שיאפשר קצבה זו.

מאחר והליכוד לא קידם, בקצב מהיר, את הצעת החוק הזו, הגיש אותה ח"כ משה גפני (יהדות התורה), יו"ר ועדת הכספים, כהצעת חוק פרטית - וזו כאמור אושרה היום בכנסת, בשילוב עם הצעת החוק הממשלתית.

הזכאים לקבל את הקצבה המיוחדת, הם: אברך שבחזקתו 3 ילדים ויותר שאין ברשותו או ברשות אשתו רכב העולה בשוויו על 25,000 ש"ח, שהוא או אשתו אינם בעלים של קרקע שערכה עולה על 36,000 ש"ח ואינם מקבלים קצבה כלשהי מהמדינה או מביטוח לאומי מעבר ל- 1,200 ש"ח, שסך ההכנסה שלהם אינה עולה על 1,200 ש"ח בחודש או 14,400 ש"ח שנתיים (חוץ מקצבת ילדים) ושהוא לומד בכולל יום שלם ולא פחות מ- 45 שעות שבועיות.