אאא

אמש (חמישי) חל ליל יום היארצייט ה-12 לראש ישיבת פונוביז׳ הגאון רבי מרדכי שלמה ברמן זצ"ל. ל'כיכר השבת' נודע כי בניגוד לשנים עברו, לא ניגש אמש בנו ממלא מקומו הגאון רבי חיים פרץ ברמן לעמוד התפילה בהיכל הישיבה, זאת בעקבות הוראת דודו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי. 

הגרח"פ ברמן נכנס בימים האחרונים אל מרן שר התורה ושאלתו בפיו: "היות ומתחתן (הערב) בחור מהישיבה והוא מבקש שאבוא לסדר לו קידושין אך מאידך אני נוהג לגשת לפני התיבה ביום היארצייט של אבי זצ"ל בהיכל הישיבה בה הרביץ תורה שנים רבות, ואם אסע לסידור קידושין יהיה זה על חשבון התפילה בישיבה".

מרן הגר"ח קנייבסקי השיב לרב ברמן: "אמנם הטובה שלך זה להתפלל לפני העמוד בישיבה. אבל הטובה של אבא שלך זה שתיסע לירושלים לסדר קידושין. ויהיה לו נחת רוח יותר גדולה בזה שתעשה מצות חסד".